Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Gala IX Głogowskiej Nagrody Historycznej.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-06-22
21.06.2021 roku w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu ogłoszono wyniki IX Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet czytelników Wehikułu Czasu za 2020 rok.
Patronat Honorowy Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.
Tegoroczni laureaci:
1. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa
za: zaangażowanie, konsekwencję i edukacyjną wartość prezentowanych treści wykładów kresowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dotyczących dawnych ziem polskich, za przedsięwzięcia lokalne, w tym upamiętnianie w Głogowie tragicznych wydarzeń z kresowej przeszłości, tradycyjnie i w postaci interesujących form działania, zbiórki darów na rzecz polskich środowisk na Ukrainie, Litwie i Białorusi, popularyzację wiedzy i pamięci o Kresach.
2. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
za: aktywny i wieloaspektowy wkład organizacyjny i materialny w obchody 900 lecia Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, za konsekwentną realizację inicjatywy upowszechniania kultury muzycznej w postaci organizacji koncertów w zabytkowych kościołach Ziemi Głogowskiej z udziałem międzynarodowej sławy artystów, za działalność wydawniczą i publicystyczną w lokalnych mediach czy portalach społecznościowych, oraz wiele inicjatyw okolicznościowych członków Towarzystwa.
Kapituła przyznała wyróżnienia specjalne IX Głogowskiej Nagrody Historycznej 2021
Ks. kan. Rafał Zendran
w roku 55 urodzin i z okazji jubileuszu 30 lecia przyjęcia święceń kapłańskich i obecności w Głogowie, za blisko dwudziestoletnie działania wokół odbudowy i wyposażania Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głogowie, za łączenie i integrowanie mieszkańców parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i miasta wokół idei odbudowy, współpracy i wzajemnego zaufania. Za odbudowę kościoła w Sobczycach, za uruchomienie Radia Plus Głogów i wiele innych przedsięwzięć i inicjatyw.
Św. pamięci Róża Lewicz (1949-2020)
za aktywny udział w tworzeniu lokalnej historii przez udział w działalności podziemnej (m.in. w Klubie Inteligencji Katolickiej), w reaktywacji lokalnych struktur NSZZ Solidarność i organizacji pierwszych demokratycznych wyborów w roku 1989; w Towarzystwie Ziemi Głogowskiej, gdzie w ostatnich latach, obok funkcji skarbnika, współorganizowała wycieczki z serii „Odkrywanie Dolnego Śląska” oraz „Śladami tradycji niepodległościowych w Wielkopolsce”, coroczne pikniki forteczne środowiska regionalistów. Słynęła z dużego poczucia humoru, serdeczności i uczynności oraz dużego zaangażowania w podejmowane zadania.
 
Comments are closed.


- A +
Archiwum
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2021-09-22