Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Jak zostać członkiem?

Upper page: O TZG

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa poprzez złożenie deklaracji pisemnej w naszej siedzibie.

Deklaracja Członka (do pobrania)


Witamy , dziś jest niedziela, 2019-08-18