Towarzystwo Ziemi Głogowskiej ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 84/2024 rok)

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności, a nie tylko  miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli  i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego, administracyjnego, religijnego i gospodarczego.

Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.

W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Autorzy haseł nie otrzymują honorarium. Przysługują im egzemplarze autorskie. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami  autorskimi.

Tryb przyjmowania haseł

Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego    materiału.

Regulamin  i inne informacje http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

Terminy:

– zgłoszenie tematu hasła    –  do 10.04.2024

– zatwierdzenie tematu        –  do 30.04.2024

– dostarczenie hasła             –  do 30.06.2024

Zgłoszenia prosimy nadsyłać: abok@op.pl  

Redaktor zeszytu EZG 84: Antoni Bok, współpraca red.: Wiesław Maciuszczak. 

Kontakt: tel. kom.: 503 691 436; 603 752 511

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.