Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Konferencja popularnonaukowa „50 lat Huty Miedzi Głogów”

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-11-19
W czwartek 18 listopada br. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja popularnonaukowa pn. 50 lat Huty Miedzi “Głogów”, organizowana przez: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, PWSZ w Głogowie, Hutę Miedzi „Głogów” oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.
Wszystkie przedstawione referaty znalazły się na łamach konferencyjnej publikacji, która dziś została zaprezentowana. Przy okazji wydarzenia przedstawiono również dwie wystawy związane z dziejami huty.
Konferencja odbyła się przy współpracy partnerów: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych w Krakowie, Zespół Szkól im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie oraz Gmina Miejska Głogów.
(Fot. Piotr Gajek)

50 lat Huty Miedzi „Głogów”

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-11-08

Konferencja popularnonaukowa

GŁOGÓW 18.11.2021 od godz. 09.00 Sala Widowiskowa MOK

ORGANIZATORZY:
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Huta Miedzi „Głogów”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

 

WSPÓŁPRACA;

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych w Krakowie

Zespół Szkól im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Gmina Miejska Głogów

 

UCZESTNICTWO:

Na podstawie zaproszeń i udzielonych akredytacji przez organizatorów Konferencji.

Zainteresowani uczestnictwem w Internecie na platformie ZOOM mogą zgłaszać swój akces przesyłając zgłoszenie ( Imię i nazwisko, adres email )na adres email:
konferencja.tzg@gmail.com  do dnia 16.11.2021 roku

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

prof. Zbigniew Śmieszek – przewodniczący  (Sieć Badawcza Łukasiewicz  – Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych),

dr Katarzyna Rusak – rektor PWSZ Głogów,

prof. Stanisław Pietrzyk – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych,

Zbigniew Mazurek – prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej,

Przemysław Wiśniewski – dyrektor HM „Głogów”,

Zbigniew Gostyński – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Koło HM

„ Głogów”,

dr Krzysztof Czapla – kierownik Pracowni Badań Regionalnych PWSZ Głogów – sekretarz Rady.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

 1. Rozpoczęcie konferencji Zbigniew Mazurek Prezes TZG

9.00 – 9.10

2 . Wystąpienia powitalne
Przemysław Wiśniewski  Dyrektor Huty Miedzi „Głogów”

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

       9.10 – 9.30
3. Wręczenie odznaczeń i gratulacji

9.30 – 9.45

 1. Daniel Żołnierczyk, Huta Miedzi „Głogów I” – historia i rozwój

       9.45 – 10.10

 1.  Grzegorz Koczorowski,Huta Miedzi „Głogów II” – wczoraj, dziś, jutro…

10.10 – 10.30

 1. Rafael Rokaszewicz,Wpływ powstania Huty Miedzi Głogów na rozwój miasta”

10.30 – 10.50.

 1. Józef Czernecki, Grzegorz Krawiec, Współpraca IMN Gliwice z HM Głogów w zakresie pirometalurgicznych procesów produkcji miedzi – 50 lat

10.50 – 11.15

PRZERWA  11.15 – 11.35

 1. Katarzyna Piejek-Krysiak, Joanna Szymańska-Smagieł, Tomasz Gierus, Ekologia w Hucie Miedzi Głogów na przestrzeni 50 lat

11.35 – 11.55

9 – Tomasz Walkowiak, Rafał Buczek,Metale towarzyszące – wartość dodana KGHM

11.55 – 12.25

 1.  Robert Gregorczyk, Tomasz Gąbka, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w Hucie Miedzi „Głogów”

12.25 – 12.45

 1.  Zbigniew Gostyński, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych – Koło w Hucie Miedzi „Głogów”

12.45– 13.00

 1. dr Krzysztof Czapla, Badania archeologiczne w obrębie Huty Miedzi „Głogów”

13.00 – 13.20

PRZERWA 13.20 – 13.40

 1. prof. dr hab. Stanisław Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych. Kształcenie kadr oraz prace naukowo-badawcze dla HM „Głogów”

13.40 – 14.00

 1. dr Szymon Biernat, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Instytut Politechniczny – Kształcenie kadr dla Huty Miedzi „Głogów”

14.00 – 14.15

 1. Leszek Łuka, Urszula Grzybowska, Szkolnictwo zawodowe i średnie na terenie Głogowa – kadry dla Huty Miedzi „Głogów”

14,15-14.35

 1.  Marcin Kuchnicki,Los sprawił, że Bogomice i inne miejscowości umarły dwa razy –
  w 1945 r. i kilkadziesiąt lat później

14.35 – 14.55

 1. Dariusz A. Czaja, Huta Miedzi „Głogów” w publikacjach i kronikach filmowych

14.55 – 15.20

 

 1. Podsumowanie Konferencji

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

15.20 – 15.30

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

Wystawa fotograficzna „Zanim popłynie miedź” 50 lat Huty Miedzi Głogów.

Wystawa obejmuje okres lat 1965-1971. Opracowanie: FOCUS, Piotr Krzemiński.

 

Wystawa publikacji o HM „Głogów”. Opracowanie: Dariusz Andrzej Czaja i Zbigniew Mazurek.

Prezentacja publikacji konferencyjnej –  50 lat Huty Miedzi „Głogów”. Konferencja popularnonaukowa. Pod red. Wiesława Maciuszczaka.

 

 

 

Wehikuł czasu – listopad 2021 (rok 13/153)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-11-02

Jubileusz Huty Miedzi „Głogów” obchodzony jest skromnie, ale długo, prawie przez cały rok. Upamiętniany jest różnymi metodami.

18 listopada w MOK odbędzie się konferencja popularnonaukowa „50 lat Huty Miedzi „Głogów”. Jej integralną częścią będą wystawy towarzyszące: fotograficzna oraz wydawnictw i publikacji. Odbędzie się również prezentacja wydawnictwa konferencyjnego. Organizatorami są: TZG, głogowska PWSZ i hutnicze koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Jeszcze w październiku u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Piłsudskiego, przy wyjeździe z Głogowa na zachód, powstało nowe rondo turbinowe. Zostało nazwane Rondem Hutników i na dowód tego, Huta ufundowała ozdobioną okolicznościowym malunkiem kadź. Ustawiona została na wysepce pośrodku obsadzonego zielenią ronda.

Hutnicza kadź na Rondzie Hutników, a w tle miedziowy kompleks (fot. Dariusz Zajączkowski).

Tradycyjnie, przed uroczystą połączoną sesją Rad Miasta i Powiatu z okazji Dnia Niepodległości, Rada Miejska podjęła uchwały o przyznaniu tytułów Zasłużonych dla Miasta Głogowa.  W tym roku dominują kobiety, (ale nie ma wśród nich hutniczki) – Kinga Domańska, nauczycielka plastyki w II LO i znana głogowska malarka (pośmiertnie); Danuta Gross, od 16 lat jest prezesem Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Janina Stefaniak, praktykująca w Głogowie od półwiecza lekarz stomatolog.

Nie przyznano w tym roku tytułu Honorowego Obywatela Miasta, (bo nie zgłoszono kandydata). Właśnie mija 10 lat jak w 2011 roku radni nie przyznali tytułu jednej ze zgłoszonych wtedy osób. Nowa świecka tradycja?

Saperzy na granicy. Jak odpowiedziało głogowskiemu tygodnikowi „Nasze Miasto” Centrum Prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej – „W ramach wsparcia Straży Granicznej w działaniach zabezpieczających granicę polsko-białoruską zaangażowani są także żołnierze wojsk inżynieryjnych, których zadaniem jest m.in. budowa elementów zintegrowanej zapory inżynieryjnej. Do realizacji powyższego zadania skierowano około 30 żołnierzy 4. Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa”. Według informacji tygodnika skierowane do zadań grupy wymieniają się rotacyjnie.

Trzymamy za was kciuki.

Poczet sztandarowy 4 Batalionu Inżynieryjnego w trakcie uroczystości w 2016 roku.

Po raz czwarty została wręczona Nagroda im. Anatola Omelaniuka za najlepszą publikację regionalistyczną. Ta edycja Nagrody obejmowała wydawnictwa z roku 2020.  Nagrodę Główną otrzymał, jak zapisano w laudacji, „Pan Antoni Bok oraz zespół Autorów pracy zbiorowej Kolegiata w Głogowie.

Historia – odbudowa – zabytek, łączącej w sobie walory poznawcze, estetyczne, popularyzatorskie i wysoki kunszt edytorski”. Album wydany został przez TZG.

Ze względów epidemicznych dopiero teraz wręczono też Nagrody za rok 2019. Z dumą i satysfakcją przypominamy, że Nagrodę specjalną otrzymał: Pan Marek Robert Górniak – za Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice (zeszyt 5), które są kontynuacją wyjątkowej wielotomowej serii wspomnień i relacji pierwszych osadników i ich potomków na terenie Ziemi Głogowskiej. Seria ta stanowi nieocenione źródło do badań nad społecznościami lokalnymi ziem odzyskanych po 1945 r.

Statuetka Nagrody im. Anatola Omelaniuka. (Fot. Zbigniew Mazurek)

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne listopadowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

page 1 of 1

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest niedziela, 2023-03-26