Informacja o darowiznach finansowych dla Towarzystwa Ziemi Głogowskiej w 2023 roku.

Działając zgodnie z art. 18 ust. 1e, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, informujemy, że w 2023r. otrzymaliśmy darowiznę pieniężną na kwotę 21 000,00 złotych z TBS sp. z o.o

Środki te przeznaczone zostały zgodnie z wolą Darczyńcy na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, która obejmuje sferę działalności pożytku publicznego, a w szczególności na kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę i edukację oraz działalność wydawniczą

Dziękujemy Wam bardzo!

Zaszufladkowano do kategorii Inne | Możliwość komentowania Informacja o darowiznach finansowych dla Towarzystwa Ziemi Głogowskiej w 2023 roku. została wyłączona

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 84/2024 rok)

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności, a nie tylko  miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli  i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego, administracyjnego, religijnego i gospodarczego.

Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.

W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Autorzy haseł nie otrzymują honorarium. Przysługują im egzemplarze autorskie. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami  autorskimi.

Tryb przyjmowania haseł

Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego    materiału.

Regulamin  i inne informacje http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

Terminy:

– zgłoszenie tematu hasła    –  do 10.04.2024

– zatwierdzenie tematu        –  do 30.04.2024

– dostarczenie hasła             –  do 30.06.2024

Zgłoszenia prosimy nadsyłać: abok@op.pl  

Redaktor zeszytu EZG 84: Antoni Bok, współpraca red.: Wiesław Maciuszczak. 

Kontakt: tel. kom.: 503 691 436; 603 752 511

Zaszufladkowano do kategorii Inne | Możliwość komentowania Towarzystwo Ziemi Głogowskiej ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 84/2024 rok) została wyłączona

Wehikuł czasu  – luty 2024 (rok 15/180)

Letnia Zadyma w Środku Zimy – jak mówi o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jej pomysłodawca i animator Jerzy Owsiak, miała również (po raz kolejny) swoją odsłonę w Głogowie. By nie epatować rekordowymi wynikami, wspomnijmy ubiegłoroczny wynik został przekroczony wyraźnie, TZG za swój zestaw upominkowy poddany licytacji, do puszki dołożyło pokaźną kwotę, a Wehikuł czasu jej dwukrotność za wylicytowane przedmioty.

Obok aktywności finansowej ważna była integracja mieszkańców. Jak można było obserwować, MOK żył od rana do wieczora aktywnością artystów i obecnością mieszkańców.

Na scenie w MOK się działo ale i nie tylko. Wykonawcy reprezentowali wszystkie pokolenia głogowian. Tu jedna z najmłodszych grup (fot. ROD FOTOgrafia)

Już po raz 16 odbyła się „Zima w Twierdzy”, dwutygodniowe spotkanie miłośników Głogowa i jego przeszłości. Rekord frekwencji pobiła propozycja wieczornej wycieczki z prezydentem Rokaszewiczem. Jak skrupulatnie policzyli wchodzących nowym wejściem do podziemnego, wojennego szpitala przy PANS organizatorzy, chętnych było 509 osób. Tego samego wieczora Prezydent otworzył nowe przejście poterną z fosy do ul. Rzeźniczej i wraz z liczną grupą odwiedził odnaleziony niedawno, odnowiony i postawiony w parku pomnik księcia poetów – Fryderyka Schillera – twórcy Ody do Radości. Było wiele innych atrakcji.

Uczestnicy Zimy w Twierdzy pod odnowionym pomnikiem F. Schillera (Fot. T. Maciesza)

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu i Pocztówka ze Śląska i inne lutowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

Zaszufladkowano do kategorii Inne | Możliwość komentowania Wehikuł czasu  – luty 2024 (rok 15/180) została wyłączona

Wsparcie TZG 1,5% z podatku PIT za 2023 rok.

Czas na roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym z podatku PIT za 2023 rok.

Obdarz nas swoim zaufaniem przekazując dla Towarzystwa Ziemi Głogowskiej 1,5%. zostawiając go w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej.

Można skorzystać z bezpłatnego i dedykowanemu TZG programowi, który wypełni za Ciebie rozliczenie roczne.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000101660/
Zaszufladkowano do kategorii Inne | Możliwość komentowania Wsparcie TZG 1,5% z podatku PIT za 2023 rok. została wyłączona