Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Wehikuł czasu – marzec 2021 (rok 12/145)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-03-04

Kiedy w Głogowie przychodzi wiosna? Najpierw wybucha na działkach. Tam już jest. Tak jak te przebiśniegi zerwane ostatniego dnia lutego 2021roku całkiem niedaleko od Starego Miasta. Głogowska wiosna zakwitła w działkowym Internecie. Niektórzy pochwalili się swoimi pierwiosnkami. „Pierwszy rannik zakwitł, krokusy…”

A miejscowi poeci, sądząc po lekturze dostępnych tomików, niewiele uwagi w swojej twórczości poświęcili tej porze roku. Na stronie I Liceum Ogólnokształcącego znaleźliśmy taki fragment wiersza  „Wiosna”, warszawskiej poetki  Małgorzaty Strzałkowskiej

– Czym jeszcze pachnie dokoła, gdy wiosna szaleje na świecie

– Jeszcze wspomnieniem zimy i już marzeniem o lecie…

Przebiśniegi i ratusz za mgłą w ostatnim dniu lutego 2021 roku(fot. Izabela Matuszewska)

Koronawirus już blisko rok determinuje naszą codzienną egzystencję i dewastuje przyzwyczajenia. Każe nam żyć oddzielnie i zdalnie, osobno, ale przez to jesteśmy razem. Wyzwolona została nowa energia, pokłady sympatii i solidarności. Żyjemy inaczej przez to niewidzialne zagrożenie.

Wehikuł, obserwując wirtualnie społeczną aktywność, twierdzi za jednym z mieszkańców, że i w Głogowie „dzieją się niesamowite i dobre rzeczy”. Choć już i wszyscy jesteśmy zmęczeni. Dlatego też pojawiają się akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Szczególnie w środowiskach ludzi młodszych.

 

4 marca 2020 roku, kiedy żyliśmy jeszcze wydarzeniami związanymi z promocją nowej książki i zabieraliśmy się do kolejnych prac, w nieodległej Cybince w woj. lubuskim zanotowano pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Miesiąc później wykryto go w Polsce u 2692 osób, a zmarła już 1osoba. Prawie 12 miesięcy później, blisko rok od pierwszego pacjenta – notujemy, niestety, 1 706 908 zakażeń i 43 769 zgonów. Niestety, obciążenia podstępnym wirusem występują w nawet najbardziej renomowanych klinikach, (czego doświadczył Wehikuł). Postępują jednak szczepienia, które są, jak się nas przekonuje, szansą na skuteczną walkę z pandemią. Objęły już blisko 3,5 miliona osób (do 11 lutego 2021 w pow. głogowskim podano w sumie 3832 dawki szczepionki).

Punkt „wymazowy” dla osób, które muszą wykonać test w kierunku COVID-19 w Głogowskim Szpitalu Powiatowym – na drugim planie znak czasu – kolejka pacjentów. Długa również odległością między nimi (fot. Kacper Chudzik).

45 lat temu, 8 marca 1976,  na ozdobnym blankiecie doręczyciel z głogowskiej poczty dostarczył do Domu Kultury przy ul. Jedności Robotniczej telegram treści następującej: „WSZYSTKIM PANIĄ SUKCESÓW W PRACY ZAWODOWEJ I ŻYCIU OSOBISTYM ŻYCZY DYREKCJA I RADA ZAKŁADOWA WDK LEGNICA” – pisownia

oryginalna – takie bowiem były uroki pasków drukowanego wersalikami papieru. O tym zdarzeniu szerzej piszemy w dalszej części marcowego Wehikułu.

A dziś Paniom w Dzień Kobiet, uśmiechnięte, wiosenne i pełne bukietów kwiatów życzenia składa Wehikuł czasu. Wiosna, wiosna, ach to ty, więc dołączamy tulipany!

Kwiaty Dnia Kobiet – kiedyś to były stojące na baczność goździki. Dziś to tulipany.  (fot. Izabela Matuszewska)

Nadszedł czas przyznania IX Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Wehikułu czasu”. Wręczymy ją już niedługo. W innych warunkach i obostrzeniach.

Statuetka Głogowskiej Nagrody Historycznej wykuta przez artystę rzeźbiarza Janusza Owsianego i osadzona w czarnym dębie, wręczana od 2019 roku Laureatom.

 

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne marcowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

SPRAWOZDAWCZE POSIEDZENIE RADY TOWARZYSTWA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-03-02
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obozujące obostrzenia w dniach 18.02 -28.02. 2021 roku odbyło się zdalne, korespondencyjne Sprawozdawcze Posiedzenie Rady Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej przeanalizowali przedłożone przez Zarząd – Sprawozdanie z działalności merytorycznej TZG w 2020 roku oraz Sprawozdania finansowe za okres działalności 01.01.2020 – 31.12.2020.
Rada TZG po ich analizie i na podstawie sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej podjęła Uchwałę nr 1/2021 o zatwierdzeniu tych sprawozdań i udzieliła absolutorium Zarządowi TZG za działalność w 2020 roku.  W dalszej części zdalnych i korespondencyjnych obrad w formie Uchwały nr 2/2021 Rada TZG zatwierdziła przedłożone przez Zarząd  główne kierunki do działalności i do planu finansowego TZG na 2021 rok.
Pomimo nadal trwającej pandemii oraz obostrzeń sanitarnych działania towarzystwa będą kontynuowane i dostosowywane do możliwości jakie daje bieżąca sytuacja.

Nabór haseł do EZG 81

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-15

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 81/2021)

 

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności a nie tylko  miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli  i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego administracyjnego, religijnego i gospodarczego.

Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.

W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Za napisanie hasła Autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami     autorskimi.

 

Tryb przyjmowania haseł

Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez      Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego    materiału przez Redakcję.

Regulamin i alfabetyczny spis haseł zamieszczonych w zeszytach 1 – 80 znajduje się tu:

http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

 

Terminy:

– zgłoszenie tematu hasła    –  do 30.03.2021

– zatwierdzenie tematu        –  do 05.04.2021

– dostarczenie hasła             –  do 30.06.2021

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać: tzg.tzg@wp.pl lub wieslawmaciuszczak@interia.pl; kontakt: tel. kom.: 603-752-511

Wiesław Maciuszczak – Redaktor Zeszytu EZG 81

DAROWIZNY DLA TZG W 2020 ROKU

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-12
Działając zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, że w 2020r. otrzymaliśmy darowizny pieniężne na łączną kwotę 48 500,00 złotych.
Środki te przeznaczone są, zgodnie z wolą Darczyńców, na działalność statutową Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, która obejmuje sferę działalności pożytku publicznego, a w szczególności na kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę i edukację.
Wśród Darczyńców – osób prawnych, którzy obdarowali nas kwotą wyższą niż 15 000,00 złotych, jest Fundacja KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48. Otrzymaliśmy z Fundacji darowiznę w wysokości 35 000,00 złotych na dofinansowanie wydawnictwa albumowego na 900 lat Głogowskiej Kolegiaty pn. „Kolegiata w Głogowie. Historia – odbudowa – zabytek”.
 
W ramach kampami 1% dla OPP w 2020 roku Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zostało wsparte parez naszych sympatyków kwotą 3 740,80 zł. Zachęcamy do rozliczenia PIT w 2021 roku na naszej platformie PITpaX
Dziękujemy WAM bardzo!
«page 2 of 66»

- A +
Archiwum
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2021-05-12