Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Nabór haseł do EZG 81

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-15

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 81/2021)

 

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności a nie tylko  miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli  i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego administracyjnego, religijnego i gospodarczego.

Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.

W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Za napisanie hasła Autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami     autorskimi.

 

Tryb przyjmowania haseł

Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez      Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego    materiału przez Redakcję.

Regulamin i alfabetyczny spis haseł zamieszczonych w zeszytach 1 – 80 znajduje się tu:

http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

 

Terminy:

– zgłoszenie tematu hasła    –  do 30.03.2021

– zatwierdzenie tematu        –  do 05.04.2021

– dostarczenie hasła             –  do 30.06.2021

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać: tzg.tzg@wp.pl lub wieslawmaciuszczak@interia.pl; kontakt: tel. kom.: 603-752-511

Wiesław Maciuszczak – Redaktor Zeszytu EZG 81

Comments are closed.


- A +
Archiwum
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2021-05-12