Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Wehikuł czasu – marzec 2017 (rok 9/97)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2017-02-28

W marcu Wehikuł czasu, przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej, Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz głogowskich mediów ogłosi kolejny juz plebiscyt Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu za 2016”.

Nagroda zostanie przyznana po raz piąty a patronat objął Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Niebawem zostanie ogłoszony plebiscyt, który będzie trwał do 29 marca.

Wręczenie Nagrody odbędzie się 24 kwietnia o godz. 18.00 w trakcie Gali „Wehikułu czasu” w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem wybitnej dziennikarki i reportażystki, autorki bestselleru „1945. Wojna i pokój” – Magdaleny Grzebałkowskiej.

W cieniu wielkich wydarzeń i codziennego pospiechu zapomniano, że już pięćdziesiąt lat ma osiedle Matejki. Jego budowa zmieniła topografię miasta.

plakat

Pół wieku liczy już sobie osiedle Matejki. (Fot Jerzy Popiel)

Minął miesiąc, którego część stanowiły ferie młodzieży szkolnej, będące znakomitą okazją do poznania przeszłości Głogowa, Lublina, kraju i świata. Każdy wybierał co chciał. Zwiedzający Lublin mieli czas pięknej pogody, niezatłoczonych muzeów i zapraszających kafejek czy restauracji, łącznie z nową nad Ogrodem Saskim.

W Głogowie główną atrakcją była kolejna  „Zima w Twierdzy”. Jednym z jej przedsięwzięć był Benefis Ireneusza Dominiaka – autora spotkań pt. „Głogów jakiego nie znamy”.

            Wehikuł czasu postanowił również uczestniczyć w tym spotkaniu. Pan Irek został wyróżniony II Głogowską Nagrodą Historyczną. Jest również laureatem Złotego Biletu Wehikułu czasu przyznawanego przyjaciołom, współpracownikom i wszystkim tym, którzy z zaangażowaniem uczestniczą w różnych formach działalności Wehikułu, propagują przeszłość Głogowa czy w niekonwencjonalny sposób pozbawiony biurokratycznych cech ją prezentują. Dlatego też dostrzegając niesłabnące zaangażowanie beneficjenta i jemu podobnych pasjonatów miasta Wehikuł dla tych już wyróżnionych i dalej aktywnych, utworzył dodatkowe wyróżnienie.

         Pan Irek i jego rówieśnicy pamiętają nieodłączny atrybut dalekobieżnych, pośpiesznych pociągów przemierzających Polskę wszerz i wzdłuż – wagony restauracyjne – popularny „Wars”. Wypełnione głównie mężczyznami, pijącymi piwo, w kłębach dymu papierosowego i gwarze rozmów, stały się kultowym atrybutem minionych podróży.

I tak jest też w przypadku Wehikułu czasu – w jednym z jego wagonów jest restauracja. I zasłużeni pasażerowie podróży w czasie, którzy mają już Złoty Bilet otrzymują „Wejściówkę do Warsu głogowskiego Wehikułu czasu”.

I z numerem 01 takie wyróżnienie otrzymał Ireneusz Dominiak. A załącznikiem jest  produkt regionalny, ręcznej roboty własnej, przy którym podróż będzie przyjemniejsza.

Wehikuł otrzymał serwisy fotograficzne od  Przyjaciół – Tadeusza Macieszy i Jerzego Popiela, za które dziękuje i je wykorzystuje.

plakat

Laureat i specjalny wysłannik Wehikułu czasu, Grażyna Myśków prezentują wyróżnienie.

(Fot Jerzy Popiel)

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne marcowe ciekawostki wyżej -w zakładce Wehikuł czasu.

 Zapraszam do lektury Wehikułu na stronie TZG i do Niecodziennika „Wehikułu czasu” – https://www.facebook.com/glogowskiwehikulczasu/

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

Odbyło się spotkanie z ks.Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2017-02-28

Na zaproszenie Cichych Pracowników Krzyża, parafii kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP oraz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, nasze miasto w niedzielę, 26 lutego odwiedził ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Kapłan najpierw poprowadził niedzielną Mszę Świętą w kolegiacie, w intencji ofiar rzezi wołyńskiej a następnie spotkał się w sali konferencyjnej Domu Uzdrowienia Chorych z licznie przybyłymi mieszkańcami ziemi głogowskiej.
Sporo w opowieściach ks. Isakowicza-Zaleskiego dotyczyło działalności charytatywnej i fundacji im. Brata Alberta – której przewodzi, jego licznych publikacji, rodziny, dziejów Ormian, Kresów Wschodnich i historii PRL-u. Nie zabrakło również tematyki dotyczącej rzezi wołyńskiej oraz o współpracy przy książce głogowianki i działaczki TZG – Sandry Błażejewskiej pt.„Wołyń 1943. Antypolska akcja OUN-UPA w województwie wołyńskim”, do której kapłan napisał przedmowę, a spotkanie z jej autorką odbyło się w Głogowie kilka tygodni temu.
Niedzielne spotkanie z kapłanem prowadził Dariusz Czaja – wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Dodajmy, że ksiądz Isakowicz-Zaleski od lat dba o pamięć ofiar rzezi wołyńskiej i dąży, aby stosunki między Polską a Ukrainą opierały się na prawdzie.

Obraz5 Obraz6 Obraz7 Obraz9 Obraz12 Obraz14 Obraz15 Obraz16 Obraz18 Obraz19

Nabór haseł do EZG 77

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2017-02-25

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 77/2017)

 

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4500 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5700 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2200 znaków). Tematyka – przeszłość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności i in.).

W hasłach wymagane jest podanie źródeł / literatury, według ogólnie obowiązujących zasad stosowania (patrz poprzednie Zeszyty).

Autorzy, tam gdzie to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości) lub (preferowane) użyczają za pokwitowaniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Za napisanie hasła autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami autorskimi.

Tryb przyjmowania haseł

 Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego materiału przez Redakcję.

Regulamin i alfabetyczny spis haseł zamieszczonych w zeszytach 1 – 71 znajduje sie tu: http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

Terminy – zgłoszenie tematu hasła – do 25.03. 2017

              – dostarczenie hasła – do 15.05. 2017

Zgłoszenia na: wieslawmaciuszczak@interia.pl, kontakt tel: 603-752-511

Wiesław Maciuszczak – Redaktor Zeszytu 77

Spotkanie podsumowujące Rady TZG

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2017-02-06

W piątek (3 lutego br.) spotkała się Rada Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Podczas spotkania podsumowane zostały działania stowarzyszenia w 2016 roku a także przedstawiono założenia na bieżący rok.

A o naszych tegorocznych zadaniach, popularyzujących Głogów i ziemię głogowską, będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej, profilu FB oraz poprzez lokalne media.

 DSC_2128 DSC_2131 DSC_2132 DSC_2133DSC_2125

(Fot. T. Białas)

«page 1 of 2

- A +
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest piątek, 2022-12-02