Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Wehikuł czasu – luty 2016 (rok 8/84)

Categories: Wehikuł czasu
Tags:
Comments: Comments Off
Published on: 2016-02-02

 

Trwają ferie szkolne dolnośląskich dzieci i młodzieży. W Głogowie już od kilku lat wybór atrakcji feryjnych duży, w tym związanych z poznawaniem przeszłości – głównie historii miasta i regionu. Rozpoczęła się kolejna akcja „Zima w Twierdzy 2016” największa impreza organizowana głównie rękami wolontariuszy, choć przy współudziale placówek kultury. Ponieważ kilka przedsięwzięć odbywać się będzie w Zamku Książąt Głogowskich Wehikuł przypomina i dedykuje przewodnikom jeden fakt z przeszłości miasta.

Otóż 610 lat temu, w roku 1406 książę głogowski i żagański Jan I odebrał budowany przez dwa lata zamek, który miał się stać jego książęcą siedzibą. Został wzniesiony z racji podziału miasta, prawdopodobnie w pobliżu furty św. Jana i Bramy Szpitalnej na końcu ówczesnej ul. Jezuickiej. Książę zainwestować miał w uzyskane od miasta tereny. Zburzona została stojąca tam wieża, fragment murów i mieszczańskie domy. Miał być ponoć otoczony podwójnym murem i fosą choć niezbyt obszerny.
Walczący o odzyskanie i zjednoczenie miasta w trakcie tzw. wojny sukcesyjnej kolejny książę o tym imieniu – Jan II Szalony, zamek zdobył w 1480 roku. Pokonał księżnę Małgorzatę Cylejską m.in. osławionym użyciem do artylerii miotanej pocisków z „broni biologicznej” – padliny, odchodów i innych nieczystości. Po zjednoczeniu miasta sprzedał książę zamek mieszczanom, którzy go zburzyli i rozebrali.
Nie zachowały się żadne ślady materialne ani ikonograficzne po tym obiekcie.
Kolejna „Zima w Twierdzy” współorganizowana jest przez głogowskie Centrum Informacji Turystycznej. Tuz przed rozpoczęciem zajęć odszedł z funkcji kierownika CIT pan Józef Wilczak, znany powszechnie animator działań fortecznych, inicjator prac związanych z rewitalizacją tzw. bloku koszarowego, człowiek wielu pomysłów. Panie Józefie – Wehikuł dziękuje za juz i życzy powodzenia na nowym, odpowiedzialnym stanowisku.
Niebawem zostanie ogłoszona kolejna (już IV) edycja Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Wehikułu czasu” dla organizatorów i autorów wydarzeń historycznych w ubiegłym roku. W połowie lutego Wehikuł poprosi członków Kapituły o sporządzenie listy i wybór z niej pięciu wydarzeń czy ich animatorów, które przedstawi czytelnikom w miesiącu marcu pod osąd.
Laureat Nagrody zostanie zaprezentowany w trakcie Gali w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem znamienitego GOŚCIA, jak zapewnia Dyrektor Biblioteki Izabela Owczarek.

Wehikuł przez okno

W tym miejscu, w kolejnych podróżach ale nie często, Wehikuł prezentuje jedno zdjęcie – własne lub nadesłane – prezentujące miasto z miejsc rzadko, lub wręcz dotychczas nie pokazywanych. Zachęcając do nadsyłania swoich widoków z okna dziś kolejne, tym razem z dworca kolejowego.

widok02

Ponieważ miejscowe media odtrąbiły decyzję kolejarzy o remoncie słynnego głogowskiego napowietrznego „tunelu”, dziś zdjęcie przez jego okno, wykonane w 2012 roku. Na pierwszym planie unikatowe rozwiązanie komunikacji wewnętrznej jakim był łącznik poczty kolejowej (zawsze nosiła numer 2, bo jedynką była poczta główna) z peronami, na których zatrzymywały się kiedyś pociągi, gdzie pierwszy wagon za lokomotywą miał oznaczenia pocztowe.

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne lutowe ciekawostki w zakładce Wehikułu czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

Comments are closed.


- A +
Archiwum
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2021-05-12