Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Wehikuł czasu – Marzec 2023 (rok 15/169)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-03-07

Rozpoczynamy piętnasty rok Wehikułu czasu. Nie jest to okazja do specjalnego świętowania, choć i byłby następny powód. Już po raz 250 ukazuje się w tygodniku Głos Głogowa rubryka Wehikułu czasu ze zdjęciem i stosownym opisem. O tym piszemy w notce specjalnej niżej.

 

Koniec pewnej epoki. Na Ostrowie Tumskim 19 lutego rozpoczęto rozbiórkę charakterystycznego budynku Ligi Obrony Kraju (LOK).

W 1968 r. zespół inżynierów, członków Klubu Oficerów Rezerwy LOK, opracował w czynie społecznym dokumentację budowy bazy szkoleniowej LOK na bazie zachowanej konstrukcji szkieletowej obiektu przedwojennej rafinerii cukru na Ostrowie Tumskim. Na początku lat 70. rozpoczęto budowę siedziby. Od 1973 roku urządzono w niej Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców i Przysposobienia Obronno-Politycznego LOK.

Uroczyste otwarcie Ośrodka LOK (fot. R. Sanojca, ze zbiorów M. Szatkowskiego)

 

Znalazły tu siedzibę kluby, prowadzące działalność statutową: wodny, łączności, pracownia szkutnicza, OSZK, Klub OR i biura. Po blisko ćwierćwieczu, kiedy Głogów nawiedziła wielka powódź, mimo zaangażowania członków klubów, nie udało się uratować przed wodą części majątku i znajdujących się w piwnicach archiwów, które zostały zalane i zniszczone. Wraz ze zmianami gospodarczymi i społecznymi malało zainteresowanie działalnością. Wymyślono więc takie rozwiązanie.

Był LOK…Będzie blok (fot. Czytelnik Wehikułu – dziękujemy)

Z ostatniej chwili

Ukazał się przed kilkoma dniami w Lesznie i Wschowie już XIII pokonferencyjny tom artykułów i referatów przedstawionych na kolejnej konferencji naukowej zorganizowanej tym razem w roku stulecia ustanowienia granicy państwowej pomiędzy Polską i Niemcami (1920 r.). Zawiera materiały badaczy zajmujących się problemami pogranicza. Ich zainteresowania objęły wydarzenia od średniowiecza do 1939 roku. Recenzję naukową przedstawił dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ, a graficznie oprawiła Alina Mielcarek. Dziś prezentujemy okładkę z informacją, że wśród artykułów jest też praca autora Wehikułu czasu, jak i artykuły odnoszące się do roli nadgranicznej Festung G. W najbliższym czasie przedstawimy omówienie w ramach cyklu Z lektur Wehikułu.

 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Czas ART zer Wschowy i Muzeum Okręgowego w Lesznie

Wraz z końcem ferii kresu dobiegła tegoroczna, XV „Zima w Twierdzy Głogów”. Tradycyjna już impreza dla miłośników historii jest okazją do prezentacji niedostępnych na co dzień miejsc w Głogowie, jak również w bliższej i dalszej okolicy. W tym roku uczestnicy pojechali do Leszna, Szczecina i Wschowy i zwiedzili podziemia m.in. dworca kolejowego.

 

Przed dworcem kolejowym w Głogowie – perłą XX- wiecznego modernizmu (fot. dgl news)

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu i Pocztówka ze Śląska i inne marcowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

Nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (zeszyt 83/2023)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-03-05

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (zeszyt 83/2023)

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności a nie tylko miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego, administracyjnego, religijnego i gospodarczego.
Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.
W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.
Za napisanie hasła Autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami autorskimi.
Tryb przyjmowania haseł
Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego materiału.
Regulamin i inne informacje http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

Terminy:
– zgłoszenie tematu hasła – do 15.03.2023
– zatwierdzenie tematu – do 01.04.2023
– dostarczenie hasła – do 15.06.2023
Zgłoszenia prosimy nadsyłać: wieslawmaciuszczak@interia.pl; lub tzg.tzg@wp.pl
Z okazji Jubileuszu 30-lecia EZG chcemy obecny zeszyt wydać we wrześniu br.

Wiesław Maciuszczak – Redaktor Zeszytu EZG 83
Kontakt: tel. kom.: 603-752-511

Kartka z Kalendarza Historycznego TZG – Marzec 2023 rok

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-02-28

Pomnik Polskiego Podziemia Niepodległościowego

Na skwerze przy ul. Wały Bolesława Krzywoustego, odsłonięty został 14.11.2015 r. Projektantem pomnika w kształcie znaku Polski Walczącej oraz układu ścieżek był arch. Dariusz Wojtowicz, wykonawcami Artur Schütza – kamieniarz z Głogowa i zakład odlewów artystycznych Brązart s.c. z Pleszewa.
Wokół umieszczonego centralnie pomnika w latach późniejszych powstała aleja Pamięci. Składa się na nią 16 brązowych popiersi żołnierzy podziemia niepodległościowego na granitowych cokołach. Ich twórcą jest rzeźbiarz – Grzegorz Godawa. Całość założenia dopełnia kolumna z 2019 r.. przedstawiająca pięć najważniejszych polskich organizacji niepodległościowych XX w. W obydwu realizacjach elementy kamienne wykonał Zakład Kamieniarski Jacek Mazurek, a metalowe Brązart (orzeł na kolumnie – G. Godawa).
Skwer nad fosą, przed budynkiem sądu, powstał na początku XX w. jako efekt rozbiórki umocnień fortecznych. W tym miejscu ustawiono pierwotnie dużą fontannę tarasową (zlikwidowano ją po II wojnie światowej). Do 2008 r. na skwerze stał pomnik poświęcony funkcjonariuszom MO i SB z powiatu głogowskiego „poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej” (przeniesiony na cmentarz przy ul. Świerkowej).

SPRAWOZDAWCZE POSIEDZENIE RADY TZG ZA 2022 ROK

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-02-15

W dniu 11 lutego 2023 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się Sprawozdawcze Posiedzenie Rady Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie ciał statutowych TZG oraz zaproszeni goście: prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Prezes Głogowskiej Edukacji Kresowej Jan Walczak, Renata Matysiak kierownik pracowni Badań Historycznych Muzeum w Głogowie oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z TZG w 2022 roku.
Rada TZG zapoznała się i zatwierdziła:
– „Sprawozdanie z działalności merytorycznej TZG za okres 01.01.2022 – 31.12.2022”
– „Sprawozdania Finansowe TZG za okres 01.01.2022 – 31.12.2022”
Na wniosek Komisji Rewizyjnej TZG Rada udzieliła absolutorium Zarządowi TZG za okres działalności w 2022 roku.
Podczas obrad omówiono „Główne kierunki do działalności w 2023 roku oraz przygotowane prowizorium budżetowe do realizacji „Planu działania TZG w 2022 roku”, które zostało zatwierdzone w formie stosownej uchwały.
Na początku obrad dokonano uzupełnienia składu 21 osobowej Rady TZG. Jej członkiem został wybrany na zasadzie dokooptowania Paweł Łachowski.

<

«page 2 of 85»

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest poniedziałek, 2023-03-27