Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Forum regionalistów „Małe Ojczyzny na styku regionów”

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-10-21

W 2023 roku Towarzystwo Ziemi Głogowskiej obchodzi Jubileusz XXX lecia Encyklopedii Ziemi Głogowskiej i z tej okazji organizuje 27.10.2023 r. w Głogowie Forum regionalistów z pogranicza Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski pn. „Małe Ojczyzny na styku regionów”.
Organizacja forum regionalistów wynika z potrzeby po okresie COVID – 19 odbycia spotkania przedstawicieli organizacji regionalistycznych, instytucji zajmujących się kreowaniem działalności związanej z lokalną historią, kulturą i tradycją oraz akademickimi ośrodkami współpracującymi w wielu aspektach działań regionalnych i lokalnych. Będzie to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz skonfrontowania swojej działalności z perspektywą naukową, dobrych praktyk oraz możliwości wsparcia technologicznego i instytucyjnego. Forum będzie miejscem nawiązania bliższych kontaktów dwustronnych, pomocy eksperckiej w tworzeniu lub przenoszeniu dobrych praktyk i sprawdzonych metod działania na inne tereny i miejsca działania.

Uczestnicy Forum regionalistów:
– przedstawiciele organizacji i towarzystw regionalistycznych, muzeów okręgowych i regionalnych, miejskich i gminnych ośrodków kultury i bibliotek z powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, wołowskiego, średzkiego, legnickiego, górowskiego, wschowskiego, leszczyńskiego, rawickiego, nowosolskiego, wolsztyńskiego, żarskiego i żagańskiego, Zielonej Góry, Jeleniej Góry, Legnicy i Wrocławia.
– przedstawicieli ośrodków akademickich i wyższych uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego , Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, Wyższej Szkoły im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
– przedstawiciele Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Centrum Archiwistyki Społecznej, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.
– koordynatorów regionalnych z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską w projekcie „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”

PROGRAM RAMOWY FORUM REGIONALISTÓW
I. 27 października 2023 r. godz. 10.00 Aula PANS – Budynek „B”

1.Rozpoczęcie obrad.
2.Wystąpienia okolicznościowe:
– Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza
– Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP – dr Andrzeja Talarczyka
– Przedstawiciela Rady Narodowego Instytutu Wolności – Wojciecha Jachimowicza
3. Wręczenie wyróżnień z okazji XXX lecia Encyklopedii Ziemi Głogowskiej.
II. Obrady plenarne Forum regionalistów:
1..Panel dyskusyjny –„Encyklopedystka regionalna i kroniki miejscowości – XXX lat Encyklopedii Ziemi Głogowskiej” – z udziałem Wiesława Maciuszczaka, Antoniego Boka z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej redaktorów EZG, Marka Roberta Górniaka z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Biblioteki KUL w Lublinie, Instytutu Rozwoju Języka Polskiego w Warszawie.
2. Panel dyskusyjny – „Współpraca regionalistów, samorządów z ośrodkami akademickimi i wyższymi uczelniami”.
a).Dorobek i doświadczenia realizowanego w ostatnich latach projektu badawczo popularyzatorskiego „Śląsk ojczysty….”o współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Gminą Żukowice koło Głogowa z udziałem: prof. dr. hab. Joanny Nowosielskiej – Sobel (Uniwersytet Wrocławski), wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna. regionalisty z TZG Dariusza Andrzeja Czai.
b). Projekt „Dzieje miejscowości Ziemi Kożuchowskiej” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i Lubuskim Konserwatorem Zabytków z udziałem: prof. dr. hab. Małgorzaty Konopnickiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Anny Kulczyckiej dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, Zdzisława Szukiełowicza prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
III. Przerwa kawowa
Cdn.. panelu 2.
c). Współpraca Pracowni Badań Regionalnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Głogowie w powstaniu monografii Gminy Radwanice w Powiecie Polkowickim z udziałem:
dr Krzysztofa Czapli kierownika Pracowni Badań Regionalnych PANS Głogów i regionalisty z TZG Antoniego Boka.
3. Panel dyskusyjny – „Archiwa społeczne – stan obecny i perspektywy” z udziałem Joanny Michałowskiej koordynatorki sieci konsultacyjnej Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie, Tomasza Durała z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Marcina Kuchnickiego z Archiwum Społecznego TZG, Renaty Osmolskiej – Mycyk z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Miejskiej Biblioteki w Górze Śląskiej, Janusza Michalskiego z Archiwum Społecznego wsi Kłobuczyn.
4. Panel dyskusyjny – „Regionalne Izby Pamięci i Muzea Domowe” z udziałem Marcina Musiała
z Ośrodka Pamięć i Przyszłość z Wrocławia i dr Szymona Beniuka z Uniwersytetu Wrocławskiego koordynatora na Dolny Śląsk w projekcie „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”, Wandy Wdowiak z Izby Pamięci Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach – Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Wyżykowskiego, Sylwestera Filipiaka z Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej o Mobilnej Izbie Regionalnej.
IV. Przerwa obiadowa
5. Panel dyskusyjny uzupełniający – „ Muzealnicy – regionalistom. Regionaliści – Muzeom”
z udziałem dyrektorów i przedstawicieli Muzeów Okręgowych i Regionalnych na Forum
6. Panel dyskusyjny –„Regionalizm 2.0 w mediach społecznościowych” z udziałem Dariusza Andrzeja Czai z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, („Kwartalnik Historyczny”, Facebook „Księstwo Głogowskie”), Wiesława Maciuszczaka z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej ( „Głogowski Wehikuł Czasu”), Przemysława Lewickiego z Głogowa ( Facebook „Głogów w PRL”, „Festung Glogau”), Pawła Łachowskiego z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej ( Facebook „Głogowskie Forum Historyczne”, „Krzepielów”), Waldemara Kotuli z Żar ( Facebook „Moc Tradycji”)
7. Panel dyskusyjny – „Działy regionaliów w bibliotekach” z udziałem: Urszuli Zięby dyrektor Biblioteki Naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, Agnieszki Grasza z Biblioteki Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, Izabeli Owczarek dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie.

Dolnośląski Kongres Kultury we Wrocławiu.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-10-17

W dniach 13-14 października 2023 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbyła się się pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląski Kongres Kultury to spotkanie kadr kultury, środowisk artystycznych, akademickich, pracowników administracji samorządowej, polityków i działaczy społecznych. Animatorów i menedżerów kultury, regionalistów i pasjonatów dolnośląskości, aktywnych uczestników życia kulturalnego, nauczycieli i edukatorów kultury. Spotkanie było okazją do prezentacji, dyskusji i refleksji nad kulturą w regionie, do wytyczania kierunków polityki kulturalnej, rozmów w szerokim gronie interesariuszy na temat wyzwań na rzecz zachowania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska. Kongres był okazją do dyskusji nad tożsamością dolnośląską mieszkańców regionu, wzmacniania poczucia dumy z bycia Dolnoślązakiem, podnoszenia kompetencji regionalnych mieszkańców, sąsiadów i gości.
Panel regionalistów.
Dolnośląskość — szansa czy wyzwanie? O współczesnej tożsamości regionu
Debata plenarna

Czym dzisiaj jest Dolny Śląsk? Co buduje jego tożsamość (i czy dziś rzeczywiście możemy o niej mówić)? Jakie znaczenie w tworzeniu więzi z miejscem ma przeszłość i jaką rolę w postrzeganiu regionu/Dolnego Śląska mają tak profesjonalni badacze, jak zafascynowani nim amatorzy i działający tu artyści? Na ile Dolny Śląsk jest regionem w tworzeniu, konstytuującym się dzięki lokalnej aktywności i jak postrzegany jest „z bliska i z oddali”?
Uczestnicy: Joanna Nowosielska-Sobel – historyk, naukowiec, nauczyciel akademicki, Magdalena Barbaruk – kulturoznawczyni, wykładowczyni akademicka, Irina Tkeshelashvili – działaczka, aktywistka, doktorantka, Zbigniew Mazurek – Prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Janusz Turakiewicz – CMS Consulting Ingostur Instytut Gospodarki Turystycznej, Reiner Sachs – historyk kultury
Moderatorzy: Izolda Topp-Wójtowicz – kulturoznawczyni, regionalistka, Ryszard Gładkiewicz – historyk, czechoznawca, regionalista, Marek Sztark – niezależny animator kultury, Dolnośląskie Laboratorium Kultury OKIS-u.

Wycieczka „Poznajemy Dolny Śląsk” – Złotoryja i okolice.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-10-15

W sobotę, 7 października br. 50 osobowa grupa udała się na wycieczkę organizowaną przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Tym razem jej uczestnicy zwiedzili Złotoryję i najbliższe okolice. W samym mieście były to: najstarsza w Polsce kopalnia złota „Aurelia”, Muzeum Złota, Baszta Kowalska, dwie świątynie (pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będącą też Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes oraz pw. św. Jadwigi śląskiej) a także Rynek wraz ze złotoryjskimi pomnikami i fontannami. Następnie wycieczka udała się do Rezerwatu Geologicznego „Wilcza Góra” aby zwiedzić znajdujący się w jego sercu bazaltowy wulkan „Wilkołak”, będący atrakcją Krainy Wygasłych Wulkanów.
A już w drodze powrotnej do Głogowa na uczestników wycieczki czekała historyczna niespodzianka – odwiedziny u założyciela Księstwa Głogowskiego – księcia Konrada I głogowskiego, który w formie pomnika od zeszłego roku znajduje się w Polkowicach.
Kolejny wyjazd z TZG już w listopadzie! Szczegóły patriotycznej wycieczki do Wielkopolski – już niedługo.
(Fot. Dariusz Czaja)

„Zasłużony dla PWSZ w Głogowie” – dyplom i statuetka dla Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-10-11

W czasie inauguracji roku akademickiego w dniu 5 października br. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zostało wyróżnione Dyplomem i statuetką „Zasłużony dla PWSZ w Głogowie. To efekt bardzo dobrze układającej się współpracy i kilku wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć.
Jesteśmy zaszczyceni takim wyróżnieniem.

«page 1 of 3

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2023-12-06