Z żałobnej karty – dr. Martin Sprungala (1962 – 2023)

W dniu 05 maja 2023 roku wieku 61 lat zmarł nagle dr Martin Sprungala, prezes Stowarzyszenia Glogauer Heimatbund z Hanoweru ( od 2014 r.) oraz Landsmannschaft Weichsel-Warthe, z Wiesbaden w Republice Federalnej Niemiec zrzeszających byłych mieszkańców i ich potomków pogranicza Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Ziemi Głogowskiej zamieszkujących te tereny do 1945 roku.
Dr. Martin Sprungala urodził się w Dortmundzie w 1962 roku. Jego przodkowie pochodzili z miejscowości Mauche, obecnie Mochy, 45 km na północny wschód od Głogowa. Po ukończeniu szkoły średniej i gimnazjum, pracował w sektorze telekomunikacyjnym w okolicach Hamburga. Następnie studiował historię, geografię i historię Europy Wschodniej w Bochum, uzyskując tytuł magistra. W 1997 roku rozpoczął pracę nad doktoratem, którą ukończył w 2000 roku. Jego rozprawa dotyczyła osad cystersów z Przemętu i nosiła tytuł „Niemiecka osada klasztorna Mauche (Mochy) i ziemia prymasowska (w Wielkopolsce) – między etnicznością a konfesyjnością”.
Od 2001 roku pracował w Landsmannschaft Weichsel-Warthe, gdzie pełnił funkcję redaktora miesięcznego biuletynu „Weichsel-Warthe”. W 2010 roku został wybrany na federalnego rzecznika prasowego i federalnego prezesa LWW, a w 2011 roku musiał przejąć także funkcję federalnego dyrektora wykonawczego. Był autorem ponad 1600 artykułów opublikowanych w ponad 35 czasopismach i periodykach, w tym 34 w „Neuer Glogauer Anzeiger” i 45 w „Fraustädter Ländchen”. Był autorem haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej.
Jest autorem kilku dwujęzycznych książek historycznych min: „Kronika Wschowy – Chronik der Stadt Fraustadt (Wschowa)” (2018), „Geschichte der Dörfer in der Glogau-Posener Grenzregion.Dzieje wsi i miast na pograniczu głogowsko – poznańskim. Krótki przegląd historyczny” (2011) oraz „Kroniki miasta Sława i okolic” (2012). W opracowaniu końcowym była kolejna książka historyczna „Kronika Głogowa i okolic”
Dr. Martin Sprungala był częstym gościem w Głogowie, utrzymywał stałe i częste kontakty z władzami Głogowa, Towarzystwem Ziemi Głogowskiej i Muzeum Archeologiczno – Historycznym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.