Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (zeszyt 83/2023)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-03-05

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (zeszyt 83/2023)

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności a nie tylko miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego, administracyjnego, religijnego i gospodarczego.
Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.
W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.
Za napisanie hasła Autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami autorskimi.
Tryb przyjmowania haseł
Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego materiału.
Regulamin i inne informacje http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

Terminy:
– zgłoszenie tematu hasła – do 15.03.2023
– zatwierdzenie tematu – do 01.04.2023
– dostarczenie hasła – do 15.06.2023
Zgłoszenia prosimy nadsyłać: wieslawmaciuszczak@interia.pl; lub tzg.tzg@wp.pl
Z okazji Jubileuszu 30-lecia EZG chcemy obecny zeszyt wydać we wrześniu br.

Wiesław Maciuszczak – Redaktor Zeszytu EZG 83
Kontakt: tel. kom.: 603-752-511

Comments are closed.


- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest niedziela, 2023-03-26