Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

SPRAWOZDAWCZE POSIEDZENIE RADY TZG ZA 2022 ROK

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2023-02-15

W dniu 11 lutego 2023 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się Sprawozdawcze Posiedzenie Rady Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie ciał statutowych TZG oraz zaproszeni goście: prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Prezes Głogowskiej Edukacji Kresowej Jan Walczak, Renata Matysiak kierownik pracowni Badań Historycznych Muzeum w Głogowie oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z TZG w 2022 roku.
Rada TZG zapoznała się i zatwierdziła:
– „Sprawozdanie z działalności merytorycznej TZG za okres 01.01.2022 – 31.12.2022”
– „Sprawozdania Finansowe TZG za okres 01.01.2022 – 31.12.2022”
Na wniosek Komisji Rewizyjnej TZG Rada udzieliła absolutorium Zarządowi TZG za okres działalności w 2022 roku.
Podczas obrad omówiono „Główne kierunki do działalności w 2023 roku oraz przygotowane prowizorium budżetowe do realizacji „Planu działania TZG w 2022 roku”, które zostało zatwierdzone w formie stosownej uchwały.
Na początku obrad dokonano uzupełnienia składu 21 osobowej Rady TZG. Jej członkiem został wybrany na zasadzie dokooptowania Paweł Łachowski.

<

Comments are closed.


- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest niedziela, 2023-03-26