Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

NAGRODA WYDAWNICZA „SILESIANA” DLA TZG

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-05-23

Trwają Targi Książki Regionalnej – Dolnośląski Salon Wydawniczy „SILESIANA” we Wrocławiu.
Główna Nagroda Wydawnicza za 2020 rok przyznana została dla Towarzystwa Ziemi Głogowskiej za książkę „Kolegiata w Głogowie. Historia. Odbudowa. Zabytek ” Za najwyższy poziom treści oraz formy tej niezwykłej publikacji, edytorską staranność, dbałość i troskę o detale. W efekcie całość uświadamia wielką historię niezwykle ważnej dla Dolnego Śląska Głogowskiej Kolegiaty oraz nakładu talentu, wysiłku i pracy włożonej w jej odbudowę. Nagrodę na inauguracji Targów Wydawniczych „SILESIANA ” odebrali Prezes TZG kierownik projektu wydawniczego Zbigniew Mazurek i redaktor wydawnictwa albumu Antoni Bok.

SEJMIK SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY TOWARZYSTWA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-05-17
14 maja 2022 roku w Teatrze miejskim odbył się Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy, który dokonał podsumowania minionej kadencji 2019 – 2022. Na podstawie przedstawionych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej na wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmik udzielił absolutorium Radzie i Zarządowi TZG. Dokonano wyboru władz statutowych na kadencję 2022 – 2025 oraz przyjął Uchwałę ProgramowA  Sejmik powołał 21 członków Rady Towarzystwa, która wybrała  Prezesa i członków Zarządu. Na kolejną trzecią kadencje prezesem TZG został wybrany Zbigniew Mazurek, Na wiceprezesów wybrano: Marcina Kuchnickiego, i Wiesława Maciuszczaka, na sekretarza Krzysztofa Junga, skarbnika Ireneusza Dominiaka, na członków Zarządu Antoniego Boka i Urszulę Ziębę. W skład członków Rady TZG wchodzą: Zdzisław Błażejewski, Michał Cimek, Krzysztof Czapla, Michał Górawski, Stefan Górawski, Marek Robert Górniak, Dariusz Jarosz, Irena Esner – Lembicz,  Janusz Molenda, Grażyna Myśków, Andrzej Sadowski, Alicja Szpunar, Bartosz Szynkarek, Dariusz Wojtowicz.
Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Ciejka – przewodniczący, Marian Kulczycki – sekretarz, Jerzy Sawczak- członek. Sad Koleżeński w składzie : Regina Cimek – przewodniczący, Jan Hłubowski – sekretarz, Telesfor Lewicz –  członek.
Sejmik był okazja do wyróżnienia odznaczeniami i podziękowaniami:
Sejmik nadał Tytuł Honorowego prezesa TZG dla Jacka Zielińskiego i Rafaela Rokaszewicza.
Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP nadała najwyższe odznaczanie w ruchu regionalistycznym w Polsce „Medal im. Aleksandra Patkowskiego” : Ewa Bogusz, Urszula Zięba, Henryk  Ciejka, Jan Hłubowski, i Zbigniew Mazurek. Medale wręczył wiceprzewodniczący Rady Krajowej dr Tadeusz Samborski
Starosta Głogowski nadał Odznakę Honorową „Złoty Herb Powiatu Głogowskiego” dla: Zdzisława Błażejewskiego, Michała Cimka, Marka Roberta Górniaka, Krzysztofa Junga, Marcina Kuchnickiego i Alicji Szpunar. Odznaczenia wręczył wicestarosta Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia.
Prezes TZG wręczył podziękowania za współprace: Wójtom Gminy Grębocice i Gminy Kotla, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Muzeum Archeologiczno – Historycznemu, Głogowskiej Edukacji Kresowej, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Koło KGHM.
Indywidualne podziękowania otrzymali Ksiądz Kanonik Rafał Zendran, Dorota Drozd, Karolina Wójck, Bartek Adamczak Antoni Bok, Wiesław Maciuszczak, Dariusz Andrzej Czaja, Marek Robert Górniak

Wehikuł czasu Maj 2022 (rok 14/159)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-05-06

Przyszła wiosna 2022. W Internecie piękne, plenerowe zdjęcia głogowskich fotografików. Otrzymaliśmy fotografie wykonane w trakcie niedzielnych spacerów przez znanego głogowskiego regionalistę i cyklistę Antoniego Boka. Dziesiątki zdjęć. Wybraliśmy jedno.

Niedzielne spojrzenie na wiosenne miasto. Fot. Antoni Bok

 

Trwa straszna wojna. Jeżeli wierzyć udostępnianym informacjom, pochłonęła już po obu stronach kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Ponad 7 milionów mieszkańców Ukrainy zmieniło swoje miejsce zamieszkania, a ponad 3,13 miliona przekroczyły granicę Polski i Unii.

 

Zdjęcie z ulicy Połanieckiej. Emocje Polaków wyrażane są i w taki sposób.             (Nadesłane przez Czytelnika Wehikułu)

 

Po stronie zaatakowanej Ukrainy Polska stanęła od pierwszej chwili. Od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Dolny Śląsk i Nadodrze Polacy dosłownie i spontanicznie pokazali swoją gościnność i solidarność.

6 kwietnia 2022, odbyło się w „Fortepiano” zjawiskowe wydarzenie w klubowej scenerii, koncert o poetyckiej duszy. Volodia Horlenko, pianista z Czernihowa skradł serca publiczności i zabrał nas w miejsca, które pamiętają uśmiechy, wzruszenia i radość.  To wydarzenie zostanie w pamięci na długi czas. Doda siły. Wzmocni wiarę w dobro – napisała sprawczyni tej muzycznej uczty, Dorota Drozd z MOK.

Wehikuł zrobil zdjęcie w trakcie najsmakowitszej części wieczoru. Otóż odbyło się niespodziewane mini jam session. Do Vołodii dosiadł się głogowski muzyk i popłynęły dźwięki na cztery ręce.

Na cztery ręce

Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kapsuły Czasu Hospicjum Głogowskiego. Uroczystość odbyła się na Paulinowie na placu budowy – Hospicjum Głogowskiego 7 kwietnia 2022 o godz. 9:00. Zostawiliśmy pamiątkę lat 20. XXI wieku dla przyszłych pokoleń, która opowiada historię budowy placówki oraz pokazuje skuteczność i efektywność współpracy wielu osób i instytucji, dążących do tego samego celu – powstania Hospicjum w Głogowie.

 

                 Wśród sprawców przedwsięzięcia –  Aleksandra Glińska i Emilia Szajowska,                      fot. Mateusz Komperda.

 Kapituła X Głogowskiej Nagrody Historycznej – Złoty Bilet Czytelników „Wehikułu Czasu” za 2021 r., na wniosek Organizatora, wybrała Laureata Nagrody spośród nominowanych pięciu kandydatur:

  1. Miejski Ośrodek Kultury – za projekt „Legendy z Ziemi Głogowskiej”, czyli: wydawnictwo, filmy, sesje zdjęciowe, nagrania, zestaw audiobooków, konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy prac
    i kalendarz na 2022 rok, mural, nawiązujący do jednej z legend, na budynku w centrum miasta.
  1. Przemysław Lewicki – za aktywność w upowszechnianiu wiedzy o lokalnej przeszłości przez prowadzenie popularnych profili w mediach społecznościowych, jak m.in. „Festung Glogau 1944-1945”; „Głogów w PRL”; „Kreis Glogau”, współpracę ze stowarzyszeniami, autorami publikacji, udział w akcjach historycznych, poszukiwania terenowe, itd.
  2. Stowarzyszenie Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic – za odkrycie zapomnianego i według literatury bezpowrotnie zaginionego i zniszczonego pomnika Fryderyka Schillera oraz za dalsze działania i starania mające na celu przywrócenie pomnika w przestrzeni miasta.
  3. Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi z Dalkowa – za wachlarz działań i projektów na rzecz edukacji ekologicznej i historycznej w roku 2021, jak: dydaktyczno-historyczne wędrówki po Wzgórzach Dalkowskich, „Luise von Liebermann z Dalkowa”, „Gawo-życie. Gminne opowiastki o wyjątkowych miejscach i ludziach”, rozpoczęcie remontu zabytkowego pałacu w Dalkowie.
  4. Uta Hanusek i Mateusz Tomyślak – za inicjatywę interwencyjnej akcji ratunkowej, konserwacji i przeniesienia malowideł ściennych z ruin kaplicy w Rapocinie do Kolegiaty w Głogowie przez studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Ogłoszenie wyników, wręczenie statuetki X GNH, Głogowskiego Feniksa czyli Nagrody Specjalnej Wehikułu oraz innych wyróżnień, odbędzie się w końcu września. W uroczystej Gali X nagrody weźmie również Gość Specjalny.

 Statuetka Głogowskiej Nagrody Historycznej wykuta przez artystę Janusza Owsianego

 

W trakcie mszy św. 27 września 2020 roku, wieńczącej obchody 900-lecia głogowskiej kapituły kolegiackiej i początków fundacji tutejszej świątyni pasterz diecezji podjął decyzję o przywróceniu kapituły kolegiackiej. Na większą chwałę Boga i dla pożytku lokalnej wspólnoty Kościoła i Ziemi Głogowskiej – uzasadnił biskup Lityński. A 14 kwietnia 2022 powołał skład Głogowskiej Kapituły Kolegiackiej. Kanonikami gremialnymi zostali: ks. Stanisław Brasse, ks. Ryszard Grabski, ks. Dariusz Ludwikowski, ks. Witold Pietsch i ks. Rafał Zendran. Kanonikami honorowymi z kolei zostali: ks. Stanisław Czerwiński, ks. Marcin Kliszcz, ks. Grzegorz Sopniewski i ks. Jerzy Ślusarczyk.

Odwołany został z funkcji nadleśniczego w Nadleśnictwie Głogów Adam Grzelczak. Media poinformowały dopiero po świętach. Adam Grzelczak w nadleśnictwie pracował od 1991r.,  a do Głogowa przeprowadził się w 1995 roku. Nadleśniczym był od 12 lat. Szef głogowskich lasów wiele uwagi poświęcał przeszłości i tradycji leśnej. Był otwarty na współpracę ze środowiskami kultury i regionalistyki. Wehikuł publikował informacje z historii lasów uzyskane również dzięki niemu. Uczestniczyliśmy tez w wielu leśnych przedsięwzięciach.

         Nadleśniczy Adam Grzelczak (z prawej) i emerytowany gajowy Stanisław Szuba                  (Kadr z filmu, Zbigniew Lipowski)

 

 

8 maja 2022, swoje święto mają wszyscy bibliotekarze! Dziś również rozpoczyna się kolejny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek Naszym Paniom Bibliotekarkom i Panom Bibliotekarzom – wszystkiego naj…

 Przypominamy bukiet tulipanów przekazany na ręce Izabeli Owczarek, dyr. MBP w trakcie        V Gali GNH w 2017 roku z okazji Jubileuszu Biblioteki, ufundowany przez Prezesa TZG.            (fot. D.A. Czaja)

page 1 of 1

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2023-12-06