Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Szanowni członkowie Rady Towarzystwa Ziemi Głogowskiej

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-04-29

Zarząd Towarzystwa Ziemi Głogowskiej na podstawie § 20 pkt. 2. ust. 8 Statutu zwołuje w dniu 14.05.2022 roku o godz. 10.00 Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbędzie się w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.

PORZĄDEK OBRAD SEJMIKU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO TZG 
I.    Część oficjalna Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego.
1 Otwarcie obrad, przyjęcie porządku i regulaminu obrad, powołanie prezydium obrad.
2. Wręczenie wyróżnień i podziękowań.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 II.  Część robocza Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej.
5. Nadanie tytułów honorowych Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Rady i Zarządu TZG w kadencji 2019 – 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja na temat pracy Towarzystwa w okresie ostatniej kadencji.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie i Zarządowi TZG.
11. Zmiany w Statucie TZG.
12. Wybory nowych władz statutowych Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
–  Rady TZG
–  Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego
13. Przerwa
14. Pierwsze posiedzenie Rady TZG, na którym nastąpi wybór Zarządu, pierwsze posiedzenia Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego.
15.Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu TZG oraz ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
16.Określenie głównych kierunków działania na następną kadencję 2022 – 2024.
17. Przyjęcie uchwał Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego  TZG.

Sprawozdania Rady i Zarządu TZG z działalności merytorycznej,  sprawozdania finansowe z kadencji 2019 – 2021 ( Sprawozdanie składa się z zatwierdzonych na Sprawozdawczych Posiedzeniach Rady TZG za rok 2019 z dnia 31.01.2020 roku; za rok 2020 w trybie zdalnym korespondencyjnym 18.02.- 28.02.2021; za rok 2021 w trybie zdalnym korespondencyjnym  14.02 – 28.02.2022 ) oraz Regulamin obrad Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego będą dostępne do wglądu i zapoznania w siedzibie TZG w PWSZ w Głogowie ul. Piotra Skargi 5 w pokoju nr. 10 w dniach 10 – 12.05.2022 roku w godz. 10.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00.

Comments are closed.


- A +
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2022-07-06