Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Szanowni członkowie Rady Towarzystwa Ziemi Głogowskiej

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-04-29

Zarząd Towarzystwa Ziemi Głogowskiej na podstawie § 20 pkt. 2. ust. 8 Statutu zwołuje w dniu 14.05.2022 roku o godz. 10.00 Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbędzie się w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.

PORZĄDEK OBRAD SEJMIKU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO TZG 
I.    Część oficjalna Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego.
1 Otwarcie obrad, przyjęcie porządku i regulaminu obrad, powołanie prezydium obrad.
2. Wręczenie wyróżnień i podziękowań.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 II.  Część robocza Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej.
5. Nadanie tytułów honorowych Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Rady i Zarządu TZG w kadencji 2019 – 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja na temat pracy Towarzystwa w okresie ostatniej kadencji.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie i Zarządowi TZG.
11. Zmiany w Statucie TZG.
12. Wybory nowych władz statutowych Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
–  Rady TZG
–  Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego
13. Przerwa
14. Pierwsze posiedzenie Rady TZG, na którym nastąpi wybór Zarządu, pierwsze posiedzenia Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego.
15.Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu TZG oraz ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
16.Określenie głównych kierunków działania na następną kadencję 2022 – 2024.
17. Przyjęcie uchwał Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego  TZG.

Sprawozdania Rady i Zarządu TZG z działalności merytorycznej,  sprawozdania finansowe z kadencji 2019 – 2021 ( Sprawozdanie składa się z zatwierdzonych na Sprawozdawczych Posiedzeniach Rady TZG za rok 2019 z dnia 31.01.2020 roku; za rok 2020 w trybie zdalnym korespondencyjnym 18.02.- 28.02.2021; za rok 2021 w trybie zdalnym korespondencyjnym  14.02 – 28.02.2022 ) oraz Regulamin obrad Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego będą dostępne do wglądu i zapoznania w siedzibie TZG w PWSZ w Głogowie ul. Piotra Skargi 5 w pokoju nr. 10 w dniach 10 – 12.05.2022 roku w godz. 10.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00.

Darowizna

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-04-25

Działając zgodnie z art. 18 ust. 1e, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, informujemy, że w 2021r. otrzymaliśmy darowiznę pieniężną na kwotę 43 830,43 złotych z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Środki te przeznaczone zostały zgodnie z wolą Darczyńcy na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, która obejmuje sferę działalności pożytku publicznego, a w szczególności na kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę i edukację.

Dziękujemy Wam bardzo!

MAJÓWKA 01-03.2022 w GŁOGOWIE

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-04-25

Dla pozostających w Głogowie na imprezy o charakterze patriotycznym Święta Flagi w dniu 2 maja i Święta Konstytucji 3Maja, imprezy rozpoczynające sezon o charakterze turystycznym i sportowym zapraszają Prezydent Głogowa i Starosta Powiatu Głogowskiego. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest partnerem w organizacji zwiedzania miasta „Sladami dawnej twierdzy” oraz wydarzenia „Poczuj Smaki Przedwojennego Głogowa” na Bulwarze Nadodrzańskim.

WYCIECZKI TZG – REAKTYWACJA

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-04-25

Po okresie pandemii wracamy do wycieczek (ostatnia odbyła się w listopadzie 2019 roku). Naszą tradycją są kwietniowe wyjazdy, wprowadzające w odkrywanie Dolnego Śląska, podczas których zwiedzamy najbliższe okolice. Z taką też ofertą wracamy po ponad 2,5 letniej przerwie i zapraszamy do udziału członków i sympatyków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Szczegóły na plakacie. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

 

«page 1 of 2

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest poniedziałek, 2023-03-27