Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Porozumienie o współpracy Towarzystwa Ziemi Głogowskiej z Glogauer Heimatbund

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-01-29
Podczas uroczystości poświęconych 100 rocznicy śmierci Juliusa Blaschke w Sali Marmurowej Zamku ksiąząt Głogowskich zostao podpisane porozumienie – umowa o współpracy między Towarzystwem Ziemi Głogowskiej a Glogauer Heimatbund e.V. Jest ono ukoronowaniem wieloletniej współpracy polsko – niemieckiej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie. Bardzo dobrze układa się też współpraca władz miasta Głogowa z niemieckimi miastami partnerskimi Risa, Eisenhuttenstadt i Ladenhagen.
Porozumienie podpisali ze strony TZG: Zbigniew Mazurek -prezes i Marcin Kuchnicki – wiceprezes. Ze strony GHB e. V. – dr Martin Sprungala – przewodniczący i Thomas Kinzel.
Przedstawiamy treść porozumienia.

Umowa

o współpracy między

Glogauer Heimatbund e.V. (GHB), Hannover

i

Towarzystwem Ziemi Głogowskiej (TZG), Głogów

 

Preambuła

 

Wieloletnie przyjacielskie i nacechowane wzajemnym zrozumieniem związki między obydwoma stowarzyszeniami historycznymi lub działającymi w nich osobami uzasadniają pragnienie aby, tam gdzie to możliwe, wspólne zainteresowania byłych niemieckich mieszkańców i dzisiejszej polskiej ludności Głogowa
i Ziemi Głogowskiej powiązać i promować, a przyszłą współpracę skojarzyć z celami. W kształtowaniu współpracy zakłada się nadrzędność celów niekomercyjnych oraz stosowanie zasady apolityczności
i bezstronności światopoglądowej.

 

Cele

 

 1. Systematyczne konsultacje i spotkania osób odpowiedzialnych z GHB i TZG, wzgl. osób przez nie upoważnionych, jak również udział członków zarządów w posiedzeniach rocznych.

 

 1. Regularna wymiana informacji o działalności obydwu stowarzyszeń, również poprzez media publikowane, portale internetowe GHB i TZG oraz w „Neuer Glogauer Anzeiger”.

 

 1. Przezwyciężanie barier językowych w kontaktach osobowych, również prywatnych poprzez angażowanie przez TZG w Polsce i GHB w Niemczech tłumaczy.

 

 1. Wzajemne wspieranie się w opracowaniu historii okresu przed 1945 r., np. poprzez wzajemne udostępnienie własnych materiałów archiwalnych, jak również przekazywanie kopii i materiałów digitalizowanych, wraz ze zgodą na ich użycie z wymogiem podania informacji o źródle.

 

 1. Współpraca w zakresie projektów związanych z historią Głogowa i Ziemi Głogowskiej, np. dokumentacje, wystawy, wykłady i inne działania.

 

 1. TZG i GHB konsultują według możliwości planowanie i prowadzenie projektów dalszych instytucji swoimi fachowymi kompetencjami w zakresie tematycznym: historia i kultura Głogowa wzgl. Śląska.

 

 1. TZG wspiera GHB w pogłębianiu wiedzy o rozwoju Głogowa od 1945 r. w takich dziedzinach jak: rozwój miasta i ludności, kultura, oświata, przemysł, handel itd. i informuje o dotyczących tych dziedzin wydarzeniach i aktualnych planach.

 

 1. Obydwa stowarzyszenia starać się będą, aby we wspólnych projektach opracowania pisane, publikacje
  w mediach elektronicznych, teksty dotyczące wykładów i wystaw oraz opisy miejscowości i obiektów, zredagowane zostały w językach polskim i niemieckim. W określonych, wzajemnie uzgodnionych przypadkach, w których traktuje się o historii lokalnej, starania te dotyczyć będą również przedsięwzięć instytucji Głogowa i powiatu głogowskiego.

 

 1. Wspieranie partnerstwa ze szkołami, jak również opracowywanie propozycji programowych do historii Głogowa i Ziemi Głogowskiej dla szkół/młodzieży oraz potomków byłych niemieckich mieszkańców.

 

Głogów, 23 stycznia 2022 r.

                                                       Fot. Piotr Gajek

Uroczystości 100 rocznicy śmierci Juliusa Blaschke 23.01.2022 r.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-01-25
Na cmentarzu przy ul. Legnickiej w Głogowie odsłonięto w niedzielę 23 stycznia 2022 roku pamiątkową tablicę przy okazji 100. rocznicy śmierci Juliusa Blaschke, wybitnego badacza dziejów Głogowa i ziemi głogowskiej oraz autora opracowań o mieście, w tym wydanej w 1913 roku jego najsłynniejszej monografii Głogowa i okolic. Tablica została umieszczona na cmentarnym murze, w miejscu, gdzie od 1922 roku znajdował się nagrobek Juliusa Blaschke. Odsłonięcia dokonali przewodniczący TZG oraz Glogauer Heimatbund e.V. – Zbigniew Mazurek i dr Martin Sprungala. W uroczystościach Gminę Miejską Głogów reprezentował zastępca prezydenta Głogowa – Wojciech Borecki, uczestniczyła delegacja z niemieckiego Hanoweru oraz członkowie TZG w tym byli Prezydenci Głogowa aktywnie wspierający współpracę polsko – niemiecką Jacek Zieliński i Zbigniew Rybka. W okolicznościowych wystąpieniach przypomniano postać niemieckiego regionalisty Juliusa Blaschkego. TZG przygotowało specjalną ulotkę przygotowaną przez Dariusza Andrzeja Czaję i Antoniego Boka poświęconej uroczystości w języku polskim i niemieckim. Poczta Polska wydała z tej okazji specjalną kartę pocztowa. Koordynatorem i autorem projektów Płyty Pamiątkowej i Karty Pocztowej oraz moderatorem uroczystości na cmentarzu i w Muzeum Archeologiczno – Historycznym był Dariusz Andrzej Czaja.
Postać i dorobek Juliusa Blaschke.

Julius Blaschke urodził się 21 marca 1866 roku w Kostomłotach. Kształcił się we wrocławskich uczelniach: Katolickim Seminarium Nauczycielskim oraz Akademickim Instytucie Muzyki Kościelnej. Jako nauczyciel pracował w szkołach: w Poniatowie, a następnie w Trzcinicy Wielkiej. Z początkiem 1890 r. podjął pracę w żeńskiej Katolickiej Szkole Ludowej przy Gryphiusstraße (dziś ul. Karola Miarki) w Głogowie. Objął również stanowisko organisty przy kościele św. Mikołaja. W latach 1900-1909 nauczał także dodatkowo rysunku w Gimnazjum Katolickim. RównocześnieJ. Blaschke zajął się intensywnie badaniem lokalnej historii. Chwałę przyniosła mu wydana w 1913 r. monografia dziejów miasta i okolic pt. Geschichteder Stadt Glogau und des Glogauer Landes. Zyskała uznanie i wielką popularność. Również po II wojnie światowej stanowiła podstawowe źródło wiedzy – do dziś korzystają niej do historycy i pasjonaci dziejów Głogowa i ziemi głogowskiej. Nie licząc artykułów przybliżających przeszłość regionu, Blaschke opublikował dwie dalsze książki: Die Belagerung Glogaus im Jahre 1806 (Z okazji 100. rocznicy oblężenia Głogowa przez wojska francuskie) oraz dotyczącą historii podgłogowskich Serbów: Hundert Jahre Zerbau. Geschichtsblätter zur 100-jährigen Erinnerung an die Neugründung des Dorfes, 1915).  Będąc osobą utalentowaną muzycznie, Blaschke komponował także utwory muzyczne, z których dwie pieśni z towarzyszeniem fortepianu wydano drukiem.
Julius Blaschke poślubił w 1900 r. Annę Henke ze Wschowy. Małżeństwo doczekało się pięciorga dzieci. Jako nauczyciel przepracował w Głogowie 32 lata. 23 stycznia1922 r., mając zaledwie 56 lat, nieoczekiwanie zmarł na dziedzińcu szkolnym. Po jego śmierci władze miejskie przemianowały ul. Polnischestraße (ul. Polska) na Blaschkestraße, upamiętniając w ten sposób zasłużonego dla Głogowa obywatela i regionalistę.

Antoni Bok, Dariusz A. Czaja

Fot. Piotr Gajek

 

„Legendy z Ziemi Głogowskiej”

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-01-24
Wydawnictwo  i Audiobook „Legendy z Ziemi Głogowskiej”
W 2021 roku Towarzystwo Ziemi głogowskiej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie zrealizowało duzy projekt pt. „Legendy głogowskie”
Jego efektem jest kolejna edycja wydawnicza „Legendy z Ziemi Głogowskiej”.
Wybór i redakcja tekstów legend, baśni i podań – Antoni Bok
Ilustracje – Anna Moderska
Korekta literacka – Katarzyna Swędrowska
Projekt okładki – Anna Moderska
Ilość stron – 148
ISBN 978-83-89306-48-4
Wydawnictwo książkowe posiada dedykację „Pamięci doktora Janusza Chutkowskiego badacza historii lokalnej autora legend głogowskich”
Zespół projektowy: Karolina Wójcik ( MOK koordynator projektu ), Bartłomiej Adamczak ( MOK ), Dorota Drozd ( MOK ), Antoni Bok ( TZG ), Zbigniew Mazurek ( TZG ), Dariusz Andrzej Czaja (TZG ).
W ramach projektu zrealizowano nagranie Audiobooka „Legendy Głogowskie”. Lektorem tekstów jest Marcin Lipowski. Nagrania dokonano w Wielkiej Brytanii w STUDIO Mars Lipowski.

Na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury i Towarzystwa Ziemi Głogowskiej  są już audiobooki z Legendami Głogowskimi.
?? Dawno temu w Głogowie
? Opowieść starego garnka
? Wojsław Złota Pięść
? Księżna i Gołąb
? Karzeł Księżnej Mechtyldy
? Alchemik
? Głogowscy rajcy z wieży głodowej
? Żelazko
? Linoskoczek
? Osobliwa wieża

?? Podania z Ziemi Głogowskiej:
? O zaprowadzeniu wiary przez Księcia Mieszka
? Krzyż pokutny z Kotli
? Źródło miłości
? Dąb Kobeniczki
? Legenda o starej Winnej Górze
? Banda z Mostu Pustelnika
? O kamieniach pokutnych z Wietrzyc
? O cudownych początkach kościoła w Grodnie
? Czarownice z Maślanej Góry
? O spodniach połatanych w Święto Wniebowstąpienia
? Góra Kocioł
? Hałasujący duch z Radwanic
? O skórzanym ludku z nad Szprotawy
? Dzwon dziesiątej godziny
? O rybaku i ostrzegającej nimfie
? O sierotkach Wodnicy i chciwym gospodarzu
? Zemsta wodnika
? Jak szary człowieczek uratował świniarczyka przed ubogim
? Jak ziemne ludki zbójców wykurzyły.

Promocja wydawnictwa wraz z wystawą w Galerii MOK ilustracji i fotografii z realizacji projektu z udziałem Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza i osób zaangażowanych w realizację całego projektu odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Miejskiej Głogów

Wehikuł czasu – styczeń 2022 (rok 13/155)

Categories: Wehikuł czasu
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2022-01-03

Najsmutniejszy grudzień ostatnich lat nie pozbył w nas nadziei. Mimo, że w wielu rodzinach Święta były niewesołe, w niektórych miejscach nawet samotne. Życzymy więc Wam w Nowym Roku zdrowia oraz nadziei, że przed nami są jeszcze szczęśliwe dni i lata.

 5 lat temu rozpoczęto prace przy tynkowaniu Wieży Ratuszowej. To zdjęcie, wykonane zimą 2015 roku przez Wehikuł, posłużyło za ilustrację życzeń świątecznych.

 

Najgroźniejszy grudzień ostatnich lat się wreszcie kończy. Oby zamknął rok największych strat w Polsce po II wojnie światowej. Czy styczeń Nowego Roku będzie lepszy? Pandemia w swojej kolejnej fali z wariantem Delta weszła na szczyt. Codziennie podawane dane trwożyły i trwożą. Pojawił się i w Polsce wariant Omikron. Złowieszczą tragiczną listę ostatnich odejść wśród znajomych i znanych głogowian rozpoczął 5 grudnia niespełna 35 letni Kamil Stobryń, aktywny członek Rady TZG, człowiek wielu pasji i zainteresowań, który współpracował m.in. z Wehikułem czasu. Po nim pożegnaliśmy Andrzeja Rawskiego. Ten znany głogowianin (tata doktora Kuby z PWSZ) miał 69 lat.  Zaraz potem odprowadzaliśmy na ten sam cmentarz, starszego o kilka lat, Jurka Popiela, emerytowanego górnika i fotografika, i bywalca. Uśmiechniętego człowieka wielu pasji, wiedzy.

Głogowski Rom, Józef Mirga, zmarł tuż po swoich 61 urodzinach. Sprowadzony z Łodzi żałobny karawan ciągnięty przez dwa kare konie budził na zmotoryzowanych ulicach zrozumiałe zainteresowanie.

Bezustannie zrozpaczone rodziny przekazują tragiczne wiadomości.

Na głogowskim bruku kondukt załobny głogowskiego Roma, Józefa Mirgi. (fot. Głogów Nasze Miasto )

Z Głogowa nad wschodnią granicę pojechali nie tylko żołnierze. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji, od początku grudnia na wschodniej granicy przebywają patrole policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Do ich zadań należy zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przy samej granicy wraz z kontrolą przejeżdżających pojazdów pod kątem przewozu osób nielegalnie przedostających się na teren RP.

„Kantata Głogowska” zapowiadana była przed obchodami jubileuszu 900- lecia kapituły kolegiackiej. Jednak sprawczyni wielu nieszczęść – epidemia – i w tym projekcie przestawiła terminy. Julia Owczarek (kompozytor), Krzysztof Jeleń (autor tekstu) i pomysłodawczyni Dorota Drozd z MOK zakończyli prace i przekazali dzieło Prezydentowi. Monumentalny utwór na orkiestrę symfoniczną i trzech solistów najprawdopodobniej usłyszymy w połowie roku w trakcie Dni Głogowa.

 Tak wyglada w zimowej scenerii „Biała Dama” głogowskiego Starego Miasta z zawadiacką czapką św. Mikołaja. (fot. 22.12.2017, Zbigniew Lipowski)

 

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne styczniowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

page 1 of 1

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest poniedziałek, 2023-03-27