Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Nabór haseł do EZG 81

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-15

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ogłasza nabór haseł do Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (Zeszyt 81/2021)

 

Hasła stanowią artykuły tematyczne w ujęciu stricte encyklopedycznym o objętości ok. 4000 znaków (w zeszycie – 2 strony formatu A5 razem z jedną ilustracją). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hasła trzystronicowe (do ok. 5000 znaków) lub jednostronicowe (ok. 2000 znaków). Tematyka – przeszłość i teraźniejszość Głogowa i Ziemi Głogowskiej (zdarzenia historyczne, podmioty życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, historyczne miejscowości). W Encyklopedii zamieszczane są biogramy osób publicznych związanych z Ziemią Głogowską okresem aktywności a nie tylko  miejscem urodzenia, zasłużonych w różnych dziedzinach lokalnego życia. Pierwszeństwo mają nieopracowane dotychczas hasła sylwetek nieżyjących Honorowych Obywateli  i Zasłużonych dla Głogowa, kierowników życia politycznego administracyjnego, religijnego i gospodarczego.

Chronologicznie tematyka wiodąca dotyczyć winna okresu powojennego i w uzasadnionych przypadkach czasów wcześniejszych.

W hasłach wymagane stosowanie obowiązujących zasad, w tym podanie źródeł / literatury wg wzoru (patrz regulamin i ostatnie zeszyty). Autorzy, gdy to możliwe, dostarczają ilustracje, w postaci elektronicznej (skany w wysokiej rozdzielczości – JPG 600 DPI) lub (preferowane) użyczają za potwierdzeniem oryginały do zeskanowania. Zalecane jest dostarczenie 2 lub więcej ilustracji, celem dokonania optymalnego wyboru.

Za napisanie hasła Autor otrzymuje honorarium. Obowiązuje umowa o dzieło z prawami     autorskimi.

 

Tryb przyjmowania haseł

Zgłoszenie propozycji tematu (wskazane krótkie uzasadnienie), celem weryfikacji przez      Redakcję. Po pozytywnej decyzji, autor opracuje hasło na własną odpowiedzialność, tzn.: o zakwalifikowaniu tekstu i podpisaniu umowy decyduje merytoryczna ocena nadesłanego    materiału przez Redakcję.

Regulamin i alfabetyczny spis haseł zamieszczonych w zeszytach 1 – 80 znajduje się tu:

http://www.glogow.pl/tzg/ezg/encyklopedia.htm

 

Terminy:

– zgłoszenie tematu hasła    –  do 30.03.2021

– zatwierdzenie tematu        –  do 05.04.2021

– dostarczenie hasła             –  do 30.06.2021

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać: tzg.tzg@wp.pl lub wieslawmaciuszczak@interia.pl; kontakt: tel. kom.: 603-752-511

Wiesław Maciuszczak – Redaktor Zeszytu EZG 81

DAROWIZNY DLA TZG W 2020 ROKU

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-12
Działając zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, że w 2020r. otrzymaliśmy darowizny pieniężne na łączną kwotę 48 500,00 złotych.
Środki te przeznaczone są, zgodnie z wolą Darczyńców, na działalność statutową Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, która obejmuje sferę działalności pożytku publicznego, a w szczególności na kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę i edukację.
Wśród Darczyńców – osób prawnych, którzy obdarowali nas kwotą wyższą niż 15 000,00 złotych, jest Fundacja KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48. Otrzymaliśmy z Fundacji darowiznę w wysokości 35 000,00 złotych na dofinansowanie wydawnictwa albumowego na 900 lat Głogowskiej Kolegiaty pn. „Kolegiata w Głogowie. Historia – odbudowa – zabytek”.
 
W ramach kampami 1% dla OPP w 2020 roku Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zostało wsparte parez naszych sympatyków kwotą 3 740,80 zł. Zachęcamy do rozliczenia PIT w 2021 roku na naszej platformie PITpaX
Dziękujemy WAM bardzo!

Wehikuł czasu – luty 2021 (rok 12/144)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-02

Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Głogowie od wielu lat Sztab działa przy MOK.  Licytacja pozyskanych darów dala rekordowy wynik. nalewki Prezydenta sprzedały się jak stuletnie wina. Pakiet wydawnictw od TZG, (niektóre z autografami), osiągnął wysoką cenę. Wehikuł czasu próbował swoich sił w licytacji ale …

Do 9 lutego trwa licytacja obrazu na desce z jodły, która w ubiegłym roku stała na zielonogórskim rynku. Obraz „Oko-eko” (akryl, 85 cm x 18 cm) Małgosi Maćkowiak ma już swoją cenę i daje nadzieję. Również Wehikułowi.

Jan z Głogowa z serduszkiem WOŚP w lutym 2018 roku przy bezśnieżnej zimie w obiektywie Jurka Popiela.

Rozpoczął się rok obchodów jubileuszu półwiecza głogowskiej Huty Miedzi. Początki jej powstania należy lokować w połowie 1964 roku, kiedy to w Warszawie podjęto decyzję zlokalizowania pod Głogowem huty miedzi. 55 lat temu Zespół Gospodarki Terenowej Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wydał zaświadczenie lokalizacyjne nr 346. Hutę miano wybudować nie pod Grębocicami czy w okolicach Komornik w pow. lubińskim, ale właśnie obok Żukowic, kilka kilometrów na zachód od Głogowa.

Premier PRL, Piotr Jaroszewicz, minister Alojzy Karkoszka i dyrektor Ryszard Sojka, (fot. S. Fedyniak, z domowego albumu rodziny Sojków).

31 stycznia 2021 r., zakończył blisko czterdziestoletnią służbę wojskową ppłk Piotr Mielniczuk, były dowódca głogowskich jednostek wojskowych i komendant WKU. Absolwent WSOWI i AON, oraz uczelni cywilnych. Miłośnik historii Głogowa, wojska i Kresów, przyjaciel Wehikułu czasu. Życzymy Panu Pułkownikowi realizacji ambitnych planów na wojskowej emeryturze.

Ppłk Piotr Mielniczuk w roku 2016 otrzymał Złoty Bilet Wehikułu czasu nr 26, w podziękowaniu za pomoc w odkrywaniu tajemnic początków powojennego garnizonu w Głogowie, za znaleziska i podpowiedzi, za wytrwałość w poszukiwaniu korzeni rodzinnych i życzliwość dla poczynań Wehikułu.

 

W roku jubileuszu 75-lecia „Mechanika” swój jubileusz (a nawet dwa) będzie obchodził jego absolwent Janusz Owsiany, głogowski artysta rzeźbiarz. Na co dzień mieszkaniec Chociemyśli, w gminie Kotla, obecny i znany jest w naszym mieście przez swoją sztukę. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, drewnie i metalu. Przypomnijmy, że Janusz jest Twórcą

W stworzonym przez siebie Ogrodzie Sztuki Janusz Owsiany urządził park rzeźb, przez niektórych nazywany Zaczarowanym Ogrodem. Jedna z najnowszych kompozycji, nazwana Uniwersum, umieszczona jest na olbrzymim pniu czarnego dębu.

 

55 lat temu powstało Głogowskie Towarzystwo Kultury. Przypominamy tę datę nie tylko z powodu pewnego jubileuszu tej zasłużonej dla Głogowa organizacji, ale też dlatego, że w jednej z monumentalnych prac znaleźliśmy pomyłkę literową (jest rok 1965), nagminnie powielaną w późniejszych wydawnictwach.

Na zdjęciach spotkanie działaczy Głogowskiego Towarzystwa Kultury w Bibliotece Powiatowej: m.in. Marian Tusz, prezes GTK, jego sekretarz Mieczysław Kaczkowski, przewodniczący PPRN Bohdan Cuch i dyrektor LO, Zbyszko Piwoński, (fot. R. Sanojca, ze zbiorów Marka Szatkowskiego).

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne lutowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

TZG dla WOŚP

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2021-02-01

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować że pakiet TZG na licytacji Sztabu WOŚP w Głogowie zasilił konto o 700.00 zł. Gratulujemy i dziękujemy osobie która wygrała licytację.

page 1 of 1

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest niedziela, 2023-03-26