Sentymentalną podróż w czasie w Gminie Grębocice

Na sentymentalną podróż w czasie zabrał niedawno mieszkańców Gminy Grębocice, regionalista Antoni Bok. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy byłego mieszkańca Krzydłowic Pana Gerda Ditera Kosmehla z mieszkańcami Krzydłowic. Podczas prezentacji poznaliśmy losy dwóch rodzin Pana Kosmehla i Antoniego Cirko, które po II wojnie światowej musiały opuścić swoje rodzinne domy i zacząć budować je w zupełnie nowym miejscu. Celem tego spotkania było nawiązanie nici wzajemnego zrozumienia i przyjacielskich relacji.

                         Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Grębocicach


 © 2020 - Towarzystwo Ziemi Głogowskiej