Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Zagłosuj na projekt tyrystyczny Rejsy turystyczno – edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-05-22
Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy TZG.
Prosimy o liczny ( obowiązkowy ) udział w głosowaniu na Nasz projekt w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Poproście rodziny i przyjaciół do głosowania, popularyzujcie inicjatywę na profilach społecznościowych Facebooka, komunikatorach społecznościowych Messengera, WatsApa. Przekierowujcie do swoich znajomych posty z Facebooka TZG i maile z prośba o głosowanie.
DOLNOŚLĄSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019
TERMIN GŁOSOWANIA :  do 26.05.2019 godz.  21.59
Projekt turystyczny – nr 70 
                              Międzynarodowy rok rzeki Odry 
Rejsy turystyczno – edukacyjne dla młodzieży szkolnej.  
         PROJEKT I INICJATYWA TOWARZYSTWA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ
W roku 2019 obchodzony jest Międzynarodowy Rok Rzeki Odry. Nawiązuje on do doniosłych rocznic związanych z najważniejszą rzeką i szlakiem wodnym na Dolnym Śląsku. Projekt rejsów turystyczno – edukacyjnych jest inicjatywą mająca na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych i średnich Powiatu Głogowskiego problematyki wielowiekowych, historycznych, kulturowych i gospodarczych związków z rzeką Odrą. Zakłada on przeprowadzenie 3 godzinnych rejsów po Odrze statkiem wycieczkowym „Laguna” z udziałem przewodników – prelegentów na specjalnie wytyczonej trasie w rejonie miasta Głogowa, gmin nadodrzańskich do ujścia Baryczy. Uczestnikami rejsów będą głownie uczniowie z Szkół Podstawowych z gmin wiejskich: Kotla, Jerzmanowa, Pęcław, Żukowice, Głogów oraz laureaci konkursów regionalistycznych i realizujących w szkołach Gminy Miejskiej Głogów program „Głogowski regionalizm”. Planowane jest zorganizowanie 7 rejsów turystyczno – dydaktycznych dla 630 uczestników.
Jak można oddać głos?
2.Z wykazu zgłoszonych projektów wybierz  – PROJEKT TURYSTYCZNY nr 70
3.Wpisz swoje imię i nazwisko, kod pocztowy (weryfikujemy czy jesteś mieszkańcem województwa dolnośląskiego), PESEL (weryfikujemy czy masz ukończone 16 lat), nr telefonu (na ten numer wyślemy kod weryfikacyjny – ten numer telefonu może zostać wykorzystany tylko 1 raz).
4.Potwierdź, że nie jesteś robotem.
5.Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6.Kliknij przycisk ODDAJ GŁOS.
7.W przeglądarce pojawi się nowe okno do wpisania kodu weryfikacyjnego.
8.Na podany numer telefonu zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem weryfikacyjnym.
9.Wpisz kod weryfikacyjny w przeznaczonym do tego polu, masz na to 2 minuty.
10.Po wpisaniu kodu, kliknij przycisk POTWIERDŹ GŁOS.
11.Brawo Twój głos został oddany!
Ile głosów mogę oddać? 
Jedna osoba może oddać tylko 1 głos w każdej z kategorii – turystka, sport, kultura ….
 W głosowaniu wspieramy się wzajemnie z wnioskami zgłoszonymi z  Głogowa:
Projekt sportowy nr 24 „Wbrew sile grawitacji” – KS Street Workout Głogów
Projekt dla niepełnosprawnych – nr 53 „Spartakiada osób niepełnosprawnych”

Konkurs Fotograficzny Głogowskie Zabytki-Kolegiata

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-05-22

Regulamin konkursu fotograficznego:
„Głogowskie zabytki – Kolegiata”
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs fotograficzny „Głogowskie zabytki – Kolegiata” organizowany jest przez
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 5, 67-000 Głogów
zwanym dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Głogowa
i Kolegiaty – najstarszego zabytku, będącego również siedzibą parafii p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie. Ponadto wybranie zdjęć
przedstawiających Kolegiatę lub jej elementy, które zostaną zaprezentowane
w wydanym kalendarzu na 2020 rok.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej
Organizatora i jego profilu na portalu Facebook oraz stronie internetowej parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Głogowie i jej profilu na portalu Facebook.
II. Termin rozpoczęcia Konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia.
III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:
1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery fotografie przedstawiające
Kolegiatę lub jej elementy. Zdjęcia konkursowe należy przesłać w formie wydruku na
papierze fotograficznym o formacie A4 oraz w formie pliku elektronicznego (pendrive,
płyta CD lub DVD).
2. Przesłane prace znajdujące się na nośniku uczestnicy podpisują nazwiskiem, liczbą
porządkową i ewentualnie tytułem.
3. Do powyższego zestawu Uczestnik dołącza formularz zgłoszeniowy wg załącznika nr
1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2019 roku. Należy je
przesłać na adres: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów,
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – Głogowskie zabytki – Kolegiata”.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
globalnych zmianach, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych
konkursach.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
zamieszczenie fotografii na pokonkursowej wystawie i kalendarzu na 2020 rok oraz
z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej
licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www
Organizatora oraz stronie www parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych
publikacjach związanych z Konkursem.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone i trafią na łamy kalendarza na 2020
rok.
4. Jury w czasie obrad może zdecydować o innym podziale nagród.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi
w grudniu 2019 roku – szczegółowe informacje otrzymają wszyscy uczestnicy.
7. Wszelkie zapytania związane z konkursem proszę kierować do osób koordynujących:
– Dariusz Czaja, e-mail: djlony@interia.pl
– Kamil Stobryń, e-mail: kamil.stobryn@interia.eu
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Towarzystwa Ziemi
Głogowskiej oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu
jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. – Dz. U. Nr 133, poz.
833 ze zm.). Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia
i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji
i promocji.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania:

TZG_kolegiata_Regulamin, karta zgłoszeniowa-konkursu

 

Wykład TZG

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-05-22

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w ramach „Międzynarodowego Roku Odry 2019″ zaprasza w najbliższą sobotę 25.05.2019 roku o godz. 11.00 na wykład połączony ze spacerem nad Odrą pt.”Głogów nad Odrą – porty, mariny i bulwary”. Wykład i spacer nadodrzańskimi ścieżkami poprowadzi znany i ceniony głogowski regionalista i przewodnik Ireneusz Dominiak. Sobotnie spotkanie z historią i odrzańskimi ciekawostkami rozpocznie się wstępną prelekcją w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w Zamku Książąt Głogowskich, aby następnie udać się w miejsca świadczące o wieloletnich związkach naszego miasta w aspekcie militarnym, gospodarczym i rekreacyjnym z rzeką Odrą.

Koncert muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-05-14

W kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie odbyła się uroczysta msza święta z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika dr. Aleksandra Walkowiaka oraz dedykowany dostojnemu jubilatowi koncert muzyki organowej. W kłobuczyńskim kościele wystąpił dr Michał Kocot, a koncert prowadziła Bożena Rudzińska.

Dzisiejszy koncert rozpoczyna tegoroczny cykl „Koncertów muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej”. Następne odbędą się w Grodowcu, Grębocicach, Kotli i w Głogowie.

«page 1 of 2

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2023-12-06