Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Przesłania Kongresu

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2018-09-29

Apel uczestników XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych

do społeczeństwa polskiego przed wyborami samorządowymi

Zebrani na XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych regionaliści zwracają się do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej o powszechny udział w wyborach do samorządów wszystkich szczebli, jest to bowiem nasz obywatelski, patriotyczny obowiązek. Niech akt wyboru do władz samorządowych będzie świadectwem troski o dobro naszych małych ojczyzn, o ich awans cywilizacyjny i rozwój lokalnej kultury. Niech to będzie przemyślany wybór najlepszych kandydatów, których znamy, cenimy i którzy wykazali już swoje kompetencje w kierowaniu życiem społeczności lokalnych i regionalnych.

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP jest politycznie neutralny i nie wiąże oceny kandydatów z ich opcją polityczną, przynależnością do określonych partii, światopoglądemczy ideologią. Wybory do władz samorządowych nie mogą stać się polem rozgrywek partyjnych, a tym bardziej okazją do rywalizacji grup, które pełnienie stanowisk w samorządach wiążą z interesami jednostek czy koterii. Niech nasz głos wrzucony do urny wyborczej przyczyni się do wyłonienia kandydatów o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i standardach moralnych. Niech wygrają ci, którzy pragną poświęcić swą energię i umiejętności na pracę dla dobra naszych wsi, miast i miasteczek, powiatów i województw. Niech rozkwit wszystkich małych ojczyzn złoży się na pomyślny rozwój naszej ojczyzny wielkiej – Polski.

 

Legnica, 25 września 2018 r.

Apel do regionalistów polskich o dążenie do rozwoju

i jedności ruchu regionalistycznego.

 

Uczestnicy XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Legnicy zwracają się do wszystkich członków towarzystw zrzeszających miłośników miejscowości, ziem, regionów i subregionów, a także do tych, którzy działają poza zarejestrowanymi stowarzyszeniami, o połączenie wysiłków dla ożywienia ruchu regionalistycznego i uczynienia go wielką siłą społeczną zdolną do przeobrażania naszych małych ojczyzn.

Zwracamy się z apelem o wzbudzenie refleksji i podjęcie dyskusji nad obecnymi i przyszłymi kształtami naszego ruchu, nad jego celami wyznaczonymi przez drogie nam wartości skupione w przestrzeni naturalnej, dziedzictwie kulturowym i potencjale rozwojowym regionów, a także nad modelami i formami naszej pracy. Naszymi wielkimi zadaniami na przełomie drugiego i trzeciego dziesięciolecia XXI w. jest budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, przemiana postaw wobec dobra wspólnego i powinności obywatelskich, kreowanie ambitnych projektów na przyszłość, ale też budowanie szacunku dla przeszłości i opieka nad dziedzictwem kulturowym.

Wielkim wyzwaniem jest też budowanie jedności polskiego ruchu regionalistycznego, wypracowanie jego ram organizacyjnych i formalno-prawnych,  abyśmy, działając wspólnie, mogli lepiej służyć społecznościom lokalnym i regionalnym, aby społeczny ruch regionalistyczny poprzez dbanie o ojczyzny małe przyczyniał się do rozwoju ojczyzny wszystkich Polaków.

 

Legnica, 25 września 2018 r.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej na XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2018-09-29

W dniach 23-25 września w Legnicy odbywał się ogólnopolski XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad uroczystościami objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Wicepremier i Minister Kultury Piotr Gliński oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Wśród przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych i współpracujących z nimi instytucji naukowych z całej Polski nie zabrakło też tradycyjnie już delegacji Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, które było reprezentowane przez prezesa Zbigniewa Mazurka oraz wiceprezesa Dariusza Czaję. Kongresowi przewodniczył członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dr Tadeusz Samborski.

W trakcie panelu dotyczącego prezentacji stowarzyszeń wystąpienie na temat Towarzystwa Ziemi Głogowskiej zaprezentował prezes Zbigniew Mazurek, który został wybrany do Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych, ponieważ podczas kongresu odbyło się też walne zebranie Rady Krajowej połączone z wyborem nowych władz.

(Fot. D. Czaja)

Wycieczka TZG

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2018-09-29

W sobotę, 15 września br. ok. 50-osobowa grupa udała się na wycieczkę w ramach odkrywania Dolnego Śląska, organizowaną przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Tym razem jej uczestnicy udali się do Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz Bolkowa i zwiedzili „topowe” atrakcje: zamek w Bolkowie, pałace w Wojanowie, Łomnicy, Karpnikach, Mysłakowicach i Jeleniej Górze oraz romantyczny park krajobrazowy w Bukowcu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z sobotniej wyprawy. (Fot. M. Cimek)

Przedszkolaki dla Niepodległej!

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2018-09-29

Sto wyjątkowych postaci uwiecznionych w pracach plastycznych 5-6 latków to jeden z głogowskich pomysłów na podkreślenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Książka pt. „100 Polaków na 100-lecie Niepodległości” to pomysł nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 3 na czele ze Stanisławą Szynkarek i Aurelią Koziar-Babicz.

Wydania publikacji podjęło się Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i dziś, na uroczystej Gali w Miejskim Ośrodku Kultury, odbyła się jej oficjalna prezentacja. Podczas uroczystości wszystkie przedszkolaki zaangażowane w projekt odebrały z rąk prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza swój egzemplarz tego dzieła. A dzieci, w rewanżu, śpiewały patriotyczne utwory.

Z ramienia Towarzystwa Ziemi Głogowskiej prace nad książką koordynowali: Dariusz Czaja i Marcin Kuchnicki.

Dobroczyńcami książki są: Gmina Miejska Głogów, Solidarność Oświaty w Głogowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Głogowie oraz Anna i Zbigniew Marcinkowscy (Firma Auto-Lak Marcinkowski Ruszowice).

(Fot. M. Kuchnicki)

«page 1 of 2

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest środa, 2023-12-06