Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

LEKCJE REGIONALIZMU W SZKOŁACH

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2018-07-04

W okresie od marca do czerwca 2018 roku Towarzystwo Ziemi Głogowskiej realizowało zadane publiczne Gminy Miejskiej Głogów pn. „Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach”. Grupą docelową objętą projektem byli wszyscy uczniowie szkół podstawowych w Głogowie – razem 37 oddziałów i blisko 800 osobowa grupa uczniów.Lekcje regionalizmu dla tej grupy wiekowej  nauczania wczesnoszkolnego z różnorodną  ale przekrojową tematyką zajęć spowodowały zainteresowanie zagadnieniami związanymi  z historią miasta, jego dziedzictwem kulturowym, symbolami miasta i ich znaczeniem. Jest to swoiste wprowadzenie do dalszych zainteresowań. Głównym celem projektu było,  aby przez polaczenie nauki z elementami zabawy kształtować  zainteresowania i chęć poznawania historii miasta i wyrabiania pożądanych cech lokalnego patriotyzmu

Projekt i jego program oparty został i zrealizowany w trzech obszarach w trakcie 19 prelekcji interaktywnych, 29 wycieczek po Starym Mieście i 62 zajęciach warsztatowych i dużym festynie podsumowującym o charakterze sportowo – rekreacyjnym:

1.Życie w mieście i rodzinie – wychowanie, tradycje, religia, kultura

2.Szkoła – rodzaje szkół w Głogowie, metody nauczania, przedmioty,

3.Czas wolny, rozrywki – zabawki, parki, place zabaw, festyny.

Zakładka

 

Realizacja zadania odbyła się następująco:

  1. Interaktywne prelekcje„Dawno temu w Głogowie ….dzieci głogowskie w momentach dziejowych miasta”w szkołach podstawowych, połączone z prezentacją, która była jednocześnie wprowadzającą częścią teoretyczną projektu.

Prelekcje przeprowadzili – Alicja Szpunar, Grażyna Myśków i Dariusz Andrzej Czaja

 

Z prel 1

Z prel 4

 

 

  1. Wycieczki edukacyjne – „Z czego składa się miasto – jego funkcje”.

Wycieczka w ścisłym rejonie Starego Miasta z objaśnieniem znaczenia obiektów architektonicznych i ich roli i znaczenia w życiu mieszkańców miasta na przestrzeni epok. Ratusz – funkcje administracyjne, Wieża Ratusza – funkcja strażnicza, Sukiennice i Rynek – funkcje handlowo – rzemieślnicze, Kościoły – funkcje religijne  i edukacyjne, Mury obronne i Fosa – funkcje obronne, Lapidaria Synagogi i Łodzi Chrystusowej – o wielokulturowości  religijnej miasta i jego mieszkańców.

Przewodnicy wycieczek – Antoni Bok i Andrzej Sadowski

 

Z wyc 5

Z wyc 1

 

  1. Zajęcia warsztatowe – „ Ubrania , stroje i gałgankowe lalki”

Zapoznanie dzieci jak na przestrzeni epok zmieniały się stroje i ubrania mieszkańców Głogowa w tym głownie dzieci, Uczestnicy zajęć komponować  będą stroje na makietach, manekinach i wycinankach plastycznych, przedstawione zostały tajnikiwykonania  gałgankowych lalek.

Prowadząca zajęcia – dr. Agnieszka Łachowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie wraz z grupą swoich uczniów.

 

Z ubr 4

str

  1. Zajęcia warsztatowe – „ Nauczanie w dawnej szkole w różnych epokach

Zapoznano dzieci w formie wprowadzenia jak wyglądał obowiązek szkolny i funkcjonowała szkoła od czasów średniowiecza do XIX wieku. W formie pokazu i zabawy omówione zostały zagadnienia: liczenia bez liczb, dawne wiersze i wyliczanki, praca dzieci i nauka zawodu, jak wyglądały elementy lekcji.

Prowadzący zajęciaElżbieta Bock-Łuczyńska i Witold Łuczyński

 

Z lucz 4

Z lucz 3

 

  1. Zajęcia warsztatowe -„Co dzieci jadły i wypieki ciast”

Zajęcia o charakterze poznawczym nt. spraw kulinarnych dawnych mieszczańskich domów, pokazy przygotowania i degustacji wybranych potraw, wypieku chleba, wyrobu masła itp. Kulminacyjnym momentem zajęć był wyrób i wypieki ciastek w formie „Głogowskiego Grosza”

Prowadzący zajęcia – Małgorzata Długosz i Justyna Chmielewska z Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych .

Z grosz 4 Z grpsz 1

 

  1. Zajęcia warsztatowe –„Księstwo Głogowskie – machina czasu”

Warsztaty plastyczne inspirowane wydarzeniami historycznymi  księżnej Salomei i księcia Konrada I Głogowskiego. Ostatecznym efektem było stworzenie własnego grodu zamieszkałego przez wykreowane przez uczniów postacie. Miejsce zajęć na Ostrowie Tumskim koło Kolegiaty.

Prowadzący zajęcia – Piotr Szymczak

  1. Zajęcia warsztatowe – „ Kaligrafia i książki”

Celem zajęć było zapoznanie uczestników jak powstawało pismo i jak wyrabiano papier. Praktyczne pokazy i nauka kaligrafii, pisania „Gęsim piórem”, informacje o tym jak powstawały dawne książki

Prowadząca zajęcia – Izabela Matuszewska – Miejska biblioteka Publiczna

Z kal 2 Z kal 3 Z kal 4

       

  1. Zajęcia warsztatowe –„Dolnośląska wycinanka”

Zajęcia plastyczne  poprzedzone opowieścią o specyfice polskich i dolnośląskich wycinanek, obejrzeniem oryginałów, pokazem i samodzielnym wykonywania wycinanki z głogowskimi motywami.

 

Prowadząca zajęcia – Anna Wawryszewicz – Muzeum Archeologiczno – Historyczne

Z wycin 2 (2)

 

  1. Zajęcia plenerowe w formie festynu dziecięcego – „Dawne gry i zabawy – czy one się starzeją

Festyn dziecięcy na obiektach rekreacyjno – sportowych SP 3. Na kilkudziesięciu stanowiskach zaprezentowano i przeprowadzono dawne gry i zabawy i konkurencje sportowe.

Prowadzący zajęcia – Ewa Bock – Łuczyńska i Witold Łuczyński wsparci woluntariuszami z Zespołu Szkół Ekonomicznych,

 Z fest 4

Z fest 3

 

Comments are closed.


- A +
Archiwum
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest poniedziałek, 2019-06-17